Спец Рада - Д 26.554.01

Загальна інформація

 

Захист дисертацій

Повідомлення про захист

2 жовтня 2018 р. відбудеться захист дисертацій

 

Брухно Роман Петрович

«Гігієнічна оцінка впливу виробничих чинників на здоров’я операторів з розливу безалкогольних і слабоалкогольних напоїв та профілактика їх несприятливої дії».

Автореферат  дисертації Брухно Романа Петровича

Кандидатська дисертація Брухно Р.П.

Відгук Назаренко В.І. на дисертацію  Брухно Р.П.

Відгук Семашко П.В. на дисертацію  Брухно Р.П.

 


 

Альохіна Тетяна Анатоліївна

«Токсикологічна оцінка дезлоратадину з обґрунтуванням й розробкою гігієнічних регламентів допустимого вмісту в повітрі робочої зони та у воді відкритих водойм»

Автореферат  дисертації Альохіної Тетяни Анатоліївни

Кандидатська дисертація Альохіної Т.А.

Відгук Щербаня М.Г. на дисертацію Альохіної Т.А.

Відгук Томашевської Л.А. на дисертацію Альохіної Т.А.

 


 

Мельник Наталія Андріївна

    - АВТОРЕФЕРАТ  дисертації на здобуття наукового ступенякандидата медичних наук. ТОКСИКОЛОГО-ГІГІЄНІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА ХРОНІЧНОГО ВПЛИВУ НАНОЧАСТИНОК СУЛЬФІДУ СВИНЦЮ НА НЕПОШКОДЖЕНУШКІРУ ТА КРИТЕРІЇ ОЦІНКИ ЇХ НЕБЕЗПЕКИ (експериментальне дослідження). 14.02.01. – гігієна та професійна патологія.

      - ДИСЕРТАЦІЯ на здобуття наукового ступенякандидата медичних наук. ТОКСИКОЛОГО-ГІГІЄНІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА ХРОНІЧНОГО ВПЛИВУ НАНОЧАСТИНОК СУЛЬФІДУ СВИНЦЮ НА НЕПОШКОДЖЕНУШКІРУ ТА КРИТЕРІЇ ОЦІНКИ ЇХ НЕБЕЗПЕКИ (експериментальне дослідження). 14.02.01. – гігієна та професійна патологія.

      - ВІДГУК офіційного опонента, академіка НАМН України, доктора медичних наук, професора Яворовського Олександра Петровича на дисертаційну роботу Мельник Наталії Андріївни.

      - ВІДГУК офіційного опонента доктора медичних наук, Бабія Віталія Филимоновича на дисертаційну роботу Мельник Наталії Андріївни.