07 травня 2019 року відбудеться захист дисертації Щепанкова Сергія Миколайовича

07 травня 2019 року відбудеться захист дисертації Щепанкова Сергія Миколайовича на тему: «Динаміка психо-фізіологічних станів військовослужбовців авіаційних підрозділів миротворчого контингенту під час проходження військової служби в країнах африканського континенту» на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук за спеціальністю 14.02.01- гігієна та професійна патологія.

Пройдіть за посиланням: https://imtuik.org.ua/special_council.html