21 листопада 2019 року захист дисертацій

21 листопада 2019 року захист дисертацій

Третьякова Олена Володимирівна

«Хімічна безпека полімерних матеріалів транспортного призначення як токсиколого-гігієнічна проблема» на здобуття наукового ступеня доктора біологічних наук, спеціальність 14.02.01 – гігієна та професійна патологія

Автореферат дисертації Третьякової Олени Володимирівни

Дисертація Третьякової Олени Володимирівни

ВІДГУК офіційного опонента академіка НАМН України, доктора медичних наук, професора Яворовського Олександра Петровича

ВІДГУК офіційного опонента доктора біологічних наук, професора Томашевської Людмили Анатоліївни

ВІДГУК офіційного опонента доктора біологічних наук, старшого наукового співробітника Жмінька Петра Григоровича

Копач Катерина Дмитрівна

«Оцінка ризиків та профілактика виробничо-зумовленої захворюваності працівників стоматологічної служби в умовах застосування сучасних медичних технологій» на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук, спеціальність 14.02.01 – гігієна та професійна патологія

Автореферат дисертації Копач Катерини Дмитрівни

Дисертація Копач К.Д.

Відгук офіційного опонента д.мед.н., проф., акад. НАМН України Яворовського О.П.

Відгук офіційного опонента д.мед.н., проф. Турос О. І.