26 вересня - Всесвітній день здорового робочого середовища

Зміцнення здоров'я на робочому місці – це спільні зусилля працівників, роботодавців і суспільства в цілому для зміцнення здоров'я і підтримки відповідної якості життя на робочих місцях. Воно також називається просуванням здорового способу життя на робочому місці.

Всесвітня організація охорони здоров'я розглядає робоче місце як одне з пріоритетних середовищ для просування здоров'я 21-го століття, так як воно впливає на «фізичний, розумовий, економічне і соціальний добробут» працюючих і «пропонує ідеальні умови та інфраструктуру, що підтримують зміцнення здоров'я великої аудиторії». Люксембурзька декларація стверджує, що здоров'я і благополуччя працівників на робочому місці може забезпечуватися шляхом поєднання:

а) поліпшення організації та умов праці, б) підтримки активної участі;

в) заохоченням особистого розвитку.

Стратегії зміцнення здоров'я на робочому місці також поєднують ліквідацію факторів ризику для здоров'я з посиленням факторів доброчинних здоров'ю і якості життя.

Керівництво, рекомендоване у Люксембурзькій декларації включає:

  1. Участь, тобто, залучення всього персоналу;
  2. Інтеграція, тобто, відображення зміцнення здоров'я на робочому місці у всіх важливих рішеннях і у всіх відділеннях і рівнях організації;
  3. Управління проектом, тобто, розгортання всіх заходів і програм відповідно до циклу вирішення проблеми, а саме: аналіз потреб, встановлення пріоритетів, планування, здійснення, безперервний моніторинг і оцінка;
  4. Всебічність: тобто, включення в зміцнення здоров'я на робочому місці заходів з різних областей, спрямованих як індивідуально, так і навколишнім середовищем. Причому стратегію зменшення ризиків слід поєднувати зі стратегією формування і зміцнення попереджувальних чинників і потенціалів здоров'я.

Позитивні наслідки реалізації програми зміцнення здоров'я на робочому місці на продуктивність праці обговорюються широко. При цьому першим логічним кроком має бути вивчення впливу зміцнення здоров'я на робочому місці на абсентеїзм, так як продуктивність немислима, коли працівник відсутній.

Однак можливість збільшення продуктивності набагато більше при розгляді презентеізма, який представляє ситуацію, коли працівник зареєстрований і отримує оплату як присутній, хоча і зі зниженою ефективністю виконання трудових обов'язків внаслідок стану здоров'я або інших причин.

Просування здорового способу життя на робочому місці - завантажити