28-30 травня 2019р. відбулася VII міжнародна конференція «Охорона праці -2019. Інтеграція систем безпеки підприємств та організацій на основі управління ризиками»

28-30 травня 2019р. відбулася VII міжнародна конференція «Охорона праці -2019. Інтеграція систем безпеки підприємств та організацій на основі управління ризиками», яка була організована Науково-виробничим журналом «ОХОРОНА ПРАЦІ» за підтримкою ДУ «Інститут медицини праці ім. Ю.І.Кундієва НАМН України». Конференція проводилася для фахівців з охорони праці підприємств та організацій України за участю фахівців державних установ України, Польщі, Литви, МОП, громадських організацій.

З доповідями щодо актуальних проблем медицини та гігієни праці виступили директор інституту, член-кор. НАМН України Чернюк В.І. та старші наукові співробітники Діордічук Т.І., Кононова І.Г. Інформація викликала зацікавленість і було запропоновано висвітлити її в чергових номерах журналу.

Надзвичайно важливим для досягнення оптимальних результатів у питанні реформування системи безпеки та гігієни праці (далі БГП) є вивчення, поширення та впровадження найкращого міжнародного досвіду з оцінки та управління виробничими ризиками не тільки на державному, а й на галузевому і регіональному рівнях.

18 квітня 2019року фахівці інституту мали можливість долучитися до роботи в рамках семінару «Біла книга реформування законодавства з БГП і трудових відносин», який був організований представництвом МОП-ЄС в Україні. На семінарі були презентовані переваги моделі системи БГП, що орієнтована на цілі над «приписовою» моделлю, яка працює в ОП зараз. Говорилося про те, що імплементація Директив та конвенцій потребує в першу чергу політичної волі, змін психології роботодавців, працівників та контролюючих організацій, кваліфікованих підходів до вирішення всіх завдань і високої відповідальності усіх учасників.

На цьому заході ми мали можливість попрацювати в робочих групах з узгодження основних аспектів між українським національним законодавством і вибраними директивами ЄС.

Розглядалися та обговорювалися наступні Директиви Ради ЄС:

Директива 89/391/ЄЕС від 12.06.1989р про встановлення заходів із заохочення поліпшення охорони здоров‘я та безпеки праці працівників:

Директива 89/654/ЄЕС від 30.11.1989р про мінімальні вимоги щодо безпеки та охорони здоров‘я на робочому місці;

Директива 2009/104/ЄС від 16.09.2009р. стосовно мінімальних вимог щодо безпеки та охорони здоров‘я при використанні робочого обладнання робітниками при здійсненні професійної діяльності;

Директива 89/656/ЄЕС від 30.11.1989р про мінімальні вимоги безпеки і охорони здоров‘я при використанні працівниками засобів індивідуального захисту на робочому місці;

Директива 2003/88/ЄС Європейського парламенту та ради від 04.11.2003р. про деякі аспекти організації робочого часу;

Директива Ради ЄС 91/533/ЄЕС від 14.10.1991р. про обов‘язок роботодавця інформувати працівників про умови, що застосовуються до трудового договору чи трудових відносин.