5 грудня 2019 року. Традиційна XXXI щорічна науково-практична конференція молодих вчених

5 грудня 2019 року в державній установі «Інститут медицини праці імені Ю.І. Кундієва Національної академії медичних наук України» відбулася традиційна XXXI щорічна науково-практична конференція молодих вчених «Актуальні питання гігієни праці та професійної патології», присвячена 91-й річниці з дня заснування інституту.

Конференція була присвячена висвітленню питань збереження здоров’я працюючих різних сфер діяльності, методів визначення професійних та екологічних ризиків, оцінці та управлінню ризиками, інноваційним технологіям профілактики, діагностики, лікування і реабілітації хворих на професійні захворювання.

Участь в роботі конференції взяли молоді вчені - представники ДУ «Інститут медицини праці імені Ю.І. Кундієва НАМН», Науково-координаційного управління НАМН, Київського національного університету ім. Т. Шевченка (ННЦ «Інститут біології та медицини»), ДУ «Інститут громадського здоров’я ім. О.М. Марзєєва НАМН», Національного медичного університету ім. О.О. Богомольця (м. Київ); ДЗ «Дніпропетровська державна медична академія МОЗ України» (м. Дніпро); Харківського національного медичного університету, Харківського національного університету ім. В.Н. Каразіна (м. Харків); Республіканського унітарного підприємства «Науково-практичний центр гігієни» (м. Мінськ, Республіка Беларусь).

Актову промову "Глобальні кліматичні зміни – нові виклики для медицини праці" виголосив с.н.с., завідувач лабораторії канцерогенної небезпеки та профілактики професійного раку ДУ «ІМП імені Ю.І. Кундієва НАМН», завідувач кафедрою медицини праці, психофізіології та медичної екології НМАПО імені П.Л. Шупика д.мед.н., проф. Денис Віталійович Варивончик.

За традицією, був проведений конкурс на кращу доповідь. До конкурсної комісії увійшли завідувач лабораторією промислової токсикології проф., член-кор. НАН України, академік НАМН України Ісаак Михайлович Трахтенберг, завідувачка відділом професійної патології д.мед.н., проф., член-кор. НАМН України Анжела Володимирівна Басанець, заступник директора з наукової роботи д.мед.н., проф. Сергій Павлович Луговський, завідувач лабораторією психофізіології праці д.біол.н., проф. Валентин Володимирович Кальниш. Очолила комісію завідувачка відділу епідеміологічних досліджень д.мед.н., проф., член-кор. НАМН України Антоніна Максимівна Нагорна.

За результатами конкурсу перше місце посів лікар-невропатолог, м.н.с. ДУ «Інститут медицини праці імені Ю.І. Кундієва НАМН» Олег Миколайович Лашко з доповіддю "Основні детермінанти визначення порушення стану кісткової тканини у шахтарів із професійною хронічною попереково-крижовою радикулопатією".

Друге місце посіла асистентка кафедри гігієни та екології №2 Харківського національного медичного університету, яка також представляла науковий колектив Харківського національного університету ім. В.Н. Каразіна Олена Леонідівна Літовченко з доповіддю "Математичний аналіз біологічних ефектів сполученого впливу електромагнітного випромінювання та позитивних низьких температур".

Третє місце розділили с.н.с. науково-координаційного управління НАМН Євгенія Михайлівна Малишевська з доповіддю "Мутагенні ефекти опромінення in utero внаслідок аварії на Чорнобильській АЕС" та м.н.с. лабораторії психофізіології праці, голова ради молодих вчених ДУ «Інститут медицини праці імені Ю.І. Кундієва НАМН» Дмитро Валерійович Зайцев з доповіддю "Особливості впливу пневмокомпресійної терапії на якість нічного сну".

Переможці конкурсу були відзначені дипломами, книжками та грошовими преміями. Реферати доповідей та статті за їх матеріалами будуть опубліковані на сторінках "Українського журналу з проблем медицини праці".

Фото галерея