Готується до друку новий Том.16, № 1, 2020 «Українського журналу з проблем медицини праці»

Готується до друку новий Том.16, № 1, 2020 «Українського журналу з проблем медицини праці»

У №1 «Українського журналу з проблем медицини праці» будуть представлені статті стосовно умов праці та особливостей впливу фізичних, хімічних, біологічних та стресогенних факторів виробничого середовища на організм працюючих та механізму їх ушкоджуючої дії.

Також в цьому номері будуть наведені вимоги для авторів статей та рецензентів.