Стаття розміщена за адресою: http://amnu.gov.ua/informacziya-shhodo-covid-19-stanom-na-4-05-2020-r/