Наше нове досягнення!

За результатами державної атестації наукових установ

Інститут медицини праці імені Ю.І.Кундієва

отримав найвищу – першу – класифікаційну категорію

(наказ МОН від 17.06.2020 року № 817)

https://mon.gov.ua/storage/app/media/nauka/atestatsiya-ustanov/2020/06/17/Zvedena%20tablytsya%20rezultativ.pdf

Поздоровлення від академіка НАН України В.П.Семиноженко