Керівникам підприємств, організацій, установ, лабораторій

Керівникам підприємств, організацій, установ, лабораторій

Керівникам підприємств, організацій, установ, лабораторій

Інформуємо Вас, що Інститут медицини праці є провідною установою в питаннях розробки нормативних актів щодо досліджень та гігієнічної оцінки факторів виробничого середовища і трудового процесу. Наукові співробітники установи є основними розробниками ДСН «Гігієнічна класифікація праці за показниками шкідливості та небезпечності факторів виробничого середовища, важкості та напруженості трудового процесу».

Інститут постійно проводить консультації та навчання з підвищення кваліфікації щодо проведення досліджень і оцінки мікроклімату, шуму, вібрації, освітленості, повітря робочої зони тощо.

Право на проведення навчання з підвищення кваліфікації ДУ «Інститут медицини праці НАМН України» визначено ліцензією Міносвіти і науки України: Серія в АЕ, № 527681 від 08.12. 2014 р.

Найближчий п‘ятиденний цикл планується з 16-20 грудня 2019 р.

Запрошуємо на навчання спеціалістів Вашого підприємства.

Вартість навчання одного слухача становить 4255,00 гривень без ПДВ - 20%, ПДВ становить 851,00 грн. Оплата послуг здійснюється на умовах 100% попередньої оплати шляхом перерахування Замовником коштів на поточний рахунок Виконавця після підписання сторонами Договору згідно наданого рахунку.

Контактний телефон для інформації ( 044) 289 15 12.

ПРОГРАМА

навчання з підвищення кваліфікації і стажування лікарів та інших
фахівців з охорони праці у галузі гігієни праці на 2019 рік.

П/п

Тема лекції

Лектори

1

Законодавча та нормативна база щодо гігієни праці та атестації робочих місць для надання пільг та компенсацій

к.м.н. Діордічук Т.І, к.м.н. Кононова І.Г.

2

Гігієнічна оцінка та вимірювання фізичних факторів виробничого середовища (мікроклімат виробничих приміщень, електромагнітні поля, освітлення, шум, вібрація)

к.м.н. Палійчук С.П., д.б.н. Назаренко В.І., наук. співроб. Тихонова Н.С., к.м.н. Соловйов 0.І.

3

Гігієнічна оцінка забруднення повітря робочої зони хімічними речовинами.

к.м.н. Апихтіна О.Л., к.б.н. Демченко В.Ф.,

Гігієнічна оцінка іонізуючого випромінювання на робочому місці

Оперчук А.П.

4

Гігієнічна оцінка та вимірювання факторів трудового процесу ( важкість та напруженість праці).

д.б.н. Кальниш В.В., к.м.н. Палійчук С.П

5

Заключне заняття та ознайомлення з обладнанням, яке використовується для проведення досліджень факторів виробничого середовища

д.б.н. Назаренко В.І., наук. співроб. Тихонова Н.С., д.м.н. Нагорна А.М., к.м.н. Кононова І.Г.