Керівникам підприємств, організацій, установ, лабораторій

Керівникам підприємств, організацій, установ, лабораторій

Інформуємо Вас, що Інститут медицини праці є провідною установою в питаннях розробки нормативних актів щодо досліджень та гігієнічної оцінки факторів виробничого середовища і трудового процесу. Наукові співробітники установи є основними розробниками ДСН «Гігієнічна класифікація праці за показниками шкідливості та небезпечності факторів виробничого середовища, важкості та напруженості трудового процесу».

В нашій установі постійно проводяться консультації та навчання з підвищення кваліфікації щодо проведення досліджень та оцінки показників мікроклімату, шуму, вібрації, освітленості, концентрацій шкідливих речовин у повітря робочої зони, досліджень важкості та напруженості праці.

Право на проведення такого навчання в ДУ «Інститут медицини праці імені Ю.І.Кундієва НАМН України» визначено ліцензією Міносвіти і науки України від 08.12. 2014 р. Серія АЕ, № 527681.

Навчальні 5-денні цикли проводяться 4 рази на рік. Визначення терміну проведення та формування груп відбувається після отриманих заявок довільної форми від підприємств на адресу інституту .

Найближчий навчальний цикл планується 21 жовтня 2019 р.

Оплата послуг здійснюється на умовах 100% попередньої оплати шляхом перерахування замовником коштів на поточний рахунок виконавця після підписання сторонами Договору згідно наданого рахунку.

Контактний телефон для інформації ( 044) 289 15 12.