«Навчання з досліджень та оцінки факторів виробничого середовища» (дистанційно)

Інформуємо, що Інститут медицини праці - провідна установа в питаннях розробки нормативних актів щодо досліджень та гігієнічної оцінки факторів виробничого середовища і трудового процесу. Наукові співробітники установи є основними розробниками ДСН № 248-2014 р. «Гігієнічна класифікація праці за показниками шкідливості та небезпечності факторів виробничого середовища, важкості та напруженості трудового процесу».

В нашій установі постійно проводяться консультації та навчання з підвищення кваліфікації щодо проведення досліджень і оцінки мікроклімату, шуму, вібрації, освітленості, повітря робочої зони, важкості та напруженості праці, тощо.

Право на проведення навчання з підвищення кваліфікації в ДУ «Інститут медицини праці ім. Ю.І. Кундієва НАМН України» визначено ліцензією Міносвіти і науки України: Серія в АЕ, №527681від 08.12.2014 р.

Найближчий п‘ятиденний цикл планується з 07-11 грудня 2020 р. Чекаємо ваших заявок.