Сборник Гигиена труда, Выпуск 30, 1999 год

Сучасні проблеми стану здоров'я населення України працездатного віку

Нагорна А.М., Кульчицька Т.К., Грузєва Т.С., Пакін Ю.В., Кульчицька Н.О.

doi

Український інститут громадського здоров'я, м. Київ

Повна стаття (PDF)

В роботі наведені дані про рівень та структуру захворюваності, поширеності, смертності за основними класами хвороб та нозологічними формами. Дослідження, проведені серед населення України працездатного віку в динаміці п’ятирічного спостереження. Виявлені особливості професійної патології.

Отримані результати є основою для організаційних, лікувально-профілактичних заходів, комплексних медико-соціальних і екологічних програм, що спрямовані на збереження та покращання стану здоров'я.

сучасна захворюваність працездатного населення України свідчить про множинність проявів патологічних станів, які можуть призвести до зниження трудового і інтелектуального потенціал)’, до значних обмежень біологічних і соціальних функцій окремих груп населення, в тому числі їх участі в покращанні соціально-економічної ситуації в країні. В останні роки скорочується кількість охоплених періодичними медичними оглядами працюючих в шкідливих і небезпечних умовах, що є причиною недовиявлення хворих з профпатологією. Необхідна більш активна орієнтація всієї служби медичної допомоги на ці нові прояви в характері захворюваності населення.

Всебічний аналіз і оцінка статистичних даних, що характеризують здоров'я населення, виявили суттєві негативні зміни, пов'язані з впливом на організм людини комплексу соціальних, екологічних, економічних і інших чинників.

Отримані результати повинні лягти в основу політики і стратегії стосовно здоров'я населення України, а також формування комплексних медико-соціальних і екологічних програм, що спрямовані на зменшення негативних тенденцій в здоров'ї.

Литература

  1. Статистичні матеріали Центру медичної статистики M3 України.
  2. Лан А.С., Доброштан Є.В. «Професійна захворюваність»: Матеріали до щорічної доповіді 1997 р. «Здоров'я населення України та діяльність лікувально- профілактичних закладів». - Київ, 1998.- С.197-180.