Міжнародна діяльність

Науково-технічне співробітництво. Інформація про налагодження та практичну реалізацію довгострокових угод про співробітництво в галузі медицини, підписаних з академіями наук країн-членів СНД, інших країн, з зарубіжними науковими установами. Основні напрями наукового та науково-технічного співробітництва.

 

У 2017 році ДУ «Інститут медицини праці ім. Ю.І.Кундієва НАМНУ» (далі Інститут) спільно з Іллінойським університетом (м. Чикаго, США) проводив роботи щодо реалізації та розробки Стратегії розвитку медицини праці і подальших досліджень в галузі медичної екології та планування подальших спільних наукових досліджень в Україні та деяких інших країнах, що розвиваються (з перехідною економікою). Розглядалися та обговорювалися пропозиції щодо створення і функціонування на базі Інституту міждисциплінарного Центру з досліджень Глобального впливу довкілля та професійних факторів на здоров’я населення України. Була проведена експертна та організаційна робота. Відбулася четверта спільна міжнародна нарада, де були обговорені питання планування подальшої діяльності Центру глобального здоров'я та спільних наукових досліджень з удосконалення профілактичних заходів в умовах впливу радіаційних та хімічних виробничих та екологічних чинників ризику в енергетиці. Проводилися роботи з підготовки заявки на грант на 2018-2020 р.р. як діяльності Центру з назвою: «Східно-європейський консорціум для безпеки та захисту здоров’я в енергетиці».

З 2017 року розпочато виконання проекту «Наноструктурні та нанопористі матеріали медичного призначення» за програмою дій Марії Кюрі в рамках програми наукових досліджень і інновацій ЄС «Горизонт 2020» під кураторством Університету Аліканте (Іспанія) за участі 10 країн. Метою проекту є розробка нових наноструктурних та нанопористих матеріалів медичного призначення, які в подальшому будуть застосовані для лікування широких верств населення від забруднень важкими металами та радіонуклідами.

У 2017 році розпочав здійснюватися проект ВООЗ «Зміцнення потенціалу для раціонального управління біоцидами (пестицидами та дезінфікуючими засобами) для зниження впливу на населення в Україні» під головуванням ДУ «Інститут громадського здоров’я ім. О. М. Марзєєва НАМН» при фінансуванні через програму навколишнього середовища Організації Об'єднаних Націй (ЮНЕП). Основною метою проекту є зміцнення національного потенціалу України щодо забезпечення безпечного використання та виробництва окремих груп біоцидів, зокрема, пестицидів і дезінфікуючих засобів, через їх життєвий цикл. Співробітниками Інституту було підготовлено матеріали для публікації «Національний огляд з біоцидів».

У 2017 році підписано угоду про розвиток прямих контактів та наукового співробітництва з питань медицини праці та професійної патології з Інститутом медицини праці та радіології Сербії ім. Драгомира Караджовича. З метою поліпшення якості діагностики та профілактики професійних захворювань робітників в Україні та Сербії планується провести аналіз розповсюдження захворювань бронхолегеневої системи професійної патології у працюючих обох країн та розробити сучасні методи діагностики патології бронхолегеневої системи професійного ґенезу.

Протягом 2017 року спільно з Національним інститутом професійного здоров’я та навколишнього середовища (В’єтнам, м. Ханой) продовжував виконуватися проект «Оцінка ефективності засобів біологічної профілактики (на основі пектину) несприятливого впливу на організм людини сполук важких металів». Було проведено аналіз результатів дослідження вмісту свинцю в крові та сечі 250 дітей (2-14 років) і 78 дорослих (працівників акумуляторних підприємств) жителів с. Донг Май провінції Хинг Іен до і після курсу пектинопрофілактики через 1, 3 і 6 міс. Встановлено високу ефективність профілактичних засобів, виготовлених в Україні на основі пектинових речовин. За результатами роботи підготовлено спеціальну доповідь Уряду СР В’єтнам про доцільність використання для профілактики шкідливого впливу свинцю на організм дітей пектинових композицій виробництва «PECTIN TECHNOLOGY LIMITED COMPANY» (Україна), а також розширення програми науково-технічної співпраці з українськими фахівцями.

Спільно з Інститутом біотехнології сільськогосподарської і харчової промисловості (Польща) продовжували виконуватися дослідження ефективності (бактерицидності) та безпеки (токсичності) нових дезінфікуючих засобів, які виробляються в Польщі і пропонуються до використання в Україні.

В Інституті щорічно виконується більше десяти науково-дослідних робіт з іноземними фірмами. Серед виконаних в 2017 році п’ять НДР мали вагомий компонент наукових досліджень, які виконувалися в рамках ініціативних тем  і закладали основи довгострокового співробітництва.

Інформація про ці роботи детально наведена у таблиці 8.2.

 


 

Таблиця 8.2. Інформація про спільні з іноземними партнерами наукові теми досліджень, розробки та програми, сучасні і перспективні, в 2017 р.

№№

Назва програми,

теми, проекту,

розробки, термін виконання

Мета, основні етапи виконання

Назва установи, лабораторії, відділу,

адреса,

тел., факс

Науковий керівник та відповідальний виконавець (з укр. сторони), тел.,факс

З якою країною (установою) здійснюється співробітництво

(назва, адреса,

куратор)

З якою країною (установою) можливо або бажано співробітництво (назва, адреса)

Джерела

фінансування

Аналіз отриманих результатів про завершення програм, тем і т.п., перспективи

їх використання

1.

Робота по впровадженню результатів проекту:

«Організація підвищення кваліфікації: інтердисциплінарний  Центр Глобального впливу довкілля та професійних факторів на здоров’я в Україні»

( 2013-2015 )

Метою цього гранту було планування, заснування та організація системи підвищення кваліфікації в інтердисциплінарному Центрі Глобального впливу довкілля та професійних факторів на здоров’я в Україні

 

ДУ «Інститут медицини праці НАМНУ».

Відділ епіддосліджень

Київ-33, вул. Саксаганського 75.

Тел: 284-34-27

Факс: 289-66-77

В консорціумі з:

ДУ «Інститут педіатрії акушерства та гінекології НАМН» та ДУ «Інститут громадського здоров’я імені Марзеєва НАМН»

Науковий керівник: акад. Ю.І.Кундієв.

Менеджер проекту:

Вітте П.М.

Тел.: 284-34-27

Факс: 289-66-77

 

Відповідальні виконавці:

- від ІМП:

Басанець А.В.,

Нагорна А.М., Чернюк В.І.

- від ПАГ:

Антіпкін Ю.Г.

- від ІГЗ: Полька Н.С.

 

США,

Іллінойський університет, Чикаго, проф. Д. Григорчук

США,

Іллінойський університет, Чикаго, проф. Д. Григорчук

Національні Інститути Здоровя США з

Міжнародним центром Фогарті,  (через УНТЦ)

 

Відбулася четверта спільна міжнародна нарада з планування подальшої діяльності Центру глобального здоров'я та спільних наукових досліджень з удосконалення профілактичних заходів в умовах впливу радіаційних та хімічних виробничих та екологічних чинників ризику в енергетиці.

Підготовка заявки на грант на 2018-2020 р.р. як діяльності Центру «Східно-європейський консорціум для безпеки та захисту здоров’я в енергетиці».

2.

Розвиток прямих контактів та співробітництва з питань медицини праці та професійної патології

(з 2017 безстроково)

 

З метою поліпшення якості діагностики та профілактики профзахворювань

робітників в Україні та Сербії: (1) Аналіз розповсюдженості захворювань бронхолегеневої системи професійної патології у працюючих обох країн, (2) Розробка сучасних методів діагностики патології бронхолегеневої системи професійного генезу (візуалізаційних та функціональних)

ДУ «Інститут медицини праці ім. Ю.І. Кундієва НАМН України». Відділ профпато-логії.

Київ 01033,

вул. Саксаган-ського,75.

Тел.284-34-27

Факс:

 289-66-77

Науковий керівник: член-кор. НАМН Чернюк В.І.

 

Відповідальний виконавець:

А.В. Басанець

Тел.: 289-34-37

Факс: 289-66-77

 

Сербія, м. Бєлград, Інститут медицини праці та радіології Сербії ім Драгомира Караджовича. 29, Deligradska str., 11000, Beograd, Serbia ; проф. Александар Милованович

Сербія, м. Бєлград, Інститут медицини праці та радіології Сербії ім Драгомира Караджовича. 29, Deligradska str., 11000, Beograd, Serbia ; проф. Александар Милованович

Україна, Сербія

Обговорені короткострокові та довгострокові завдання та перспективи досліджень. Підписано угоду про наукове співробітництво.

Участь у XXIII міжнародному конгресі з медицини праці (Златибор, Сербія)

3.

Проведення досліджень з питань безпеки застосування дезінфікуючих засобів при виробництві цукру

(з 2014 безстроково)

Метою цього договору є  дослідження ефективності (бактерицидності) та безпеки (токсичності) нових дезінфікуючих засобів, які виробляються в Польщі  і пропонуються до використання в Україні при виробництві цукру

ДУ «Інститут медицини праці імені Ю.І. Кундієва НАМН». Лаб. промислової токсикології і гігієни праці при використанні хімічних речовин,

Київ-33, вул. Саксаганського, 75. Тел/Факс: 289-51-85

Науковий керівник:

акад. НАМНУ, член-кор. НАНУ

Трахтенберг І.М.

Тел.: 289-51-85

Факс: 289-66-77

 

Відповідальний виконавець: д.б.н. Дмитруха Н.М.

Польща

Інститут біотехнології сільськогосподарської і харчової промисловості,

м. Лєшно/коло Блоня, Польща,

Відділ  цукроваріння

Д-р  Анджей Барига

Польща

Інститут біотехнології сільськогосподарської і харчової промисловості,

м. Лєшно/коло Блоня, Польща,

Відділ  цукроваріння

Д-р  Анджей Барига

Україна, Польща

 

Участь у конференціях, обмін досвідом, написання спільних наукових публікацій

4.

«Наноструктурні та нанопористі матеріали медичного призначення» за програмою дій Марії Кюрі в рамках програми ЄС «HORIZON 2020»

(2017-2020)

Розробка нових наноструктурних та нанопористих матеріалів медичного призначення, які в подальшому будуть застосовані для лікування широких верств населення від забруднень важкими металами та радіонуклідами

ДУ «Інститут медицини праці НАМН»

01033, м. Київ, вул. Саксаганського, 75, лаб. аналітичної хімії та моніторингу токсичних речовин;

лаб. промислової токсикології і гігієни праці при використанні хімічних речовин; ДУ «Інститут медицини праці ім. Ю.І.Кундієва НАМН» - співвиконавець головного виконавця – ДУ «Інститут проблем онкології та радіобіології ім. Кавецького НАМН» через ТОВ НВП «Технологіка».

Науковий керівник: к.б.н. Демченко В.Ф., 2894188;

 

Відповідальний виконавець:

к.б.н. Козлов К.П., 2230288

Учасниками проекту є 13 організацій з 10 країн, куратор Університет Аліканте (Іспанія, м. Аліканте), д-р Жоакін Сільвестре Альберо

Учасниками проекту є 13 організацій з 10 країн, куратор Університет Аліканте (Іспанія, м. Аліканте), д-р Жоакін Сільвестре Альберо

ЄС (програма Horizon 2020)

Проведено оцінку сорбційної здатності у модельних розчинах (на прикладі іонів ртуті), а також цитотоксичності різноманітних вугільних нанопористих матеріалів, синтезованих в Університеті Аліканте. Проведено обмін фахівцями – відрядження к.б.н. К. Козлова до університету Аліканте; прийом аспіранта кафедри фізичної хімії університету Аліканте І. Кампельо з метою проведення спільних досліджень.

5.

Оцінка ефективності засобів біологічної профілактики (на основі пектину) несприятливого впливу на організм людини сполук важких металів

(2016-2019)

Оцінка ефективності застосування дієтичної добавки «PECTIN COMPLEX» (виробник «PECTIN TECHNOLOGY  LIMITED COMPANY», Україна) для профілактики шкідливого впливу свинцю на організм дітей

Київ-33, вул. Саксаганського 75.

Тел: 284-34-27

Факс: 289-66-77

В консорціумі з:

 «НВП ТЕХНОЛОГІКА» і «PECTIN TECHNOLOGY» CO LTD (Україна)

Академік НАМНУ, член-кор. НАНУ

Трахтенберг І.М.

Тел.: 289-51-85

Факс: 289-66-77

 

Відповідальний виконавець: д.мед.н. Луговський С.П.

Соціалістична Республіка В’єтнам,

м. Ханой. «Національний інститут професійного здоров’я  та навколишнього середовища»

Соціалістична Республіка В’єтнам,

м. Ханой. «Національний інститут професійного здоров’я  та навколишнього середовища»

Компанія «PECTIN TECHNOLOGY  LIMITED COMPANY, Ltd» (Україна),

Міністерство охорони здоров’я Соціалістичної Республіки В’єтнам (Інститут гігієни праці і навколишнього середовища,  Центр профілактичної медицини провінції Хинг Іен, Центр охорони здоров’я  провінції Ван Лам)

Проведено аналіз результатів дослідження вмісту свинцю в крові та сечі 250 дітей (2-14 років) і 78 дорослих (працівників акумуляторних підприємств) жителів с. Донг Май провінції Хинг Іен до і після курсу пектинопрофілактики через 1, 3 і 6 міс. Встановлено високу ефективність профілактичних засобів, виготовлених в Україні на основі пектинових речовин. За результатами роботи підготовлено спеціальну доповідь Уряду СР В’єтнам про доцільність використання для профілактики шкідливого впливу свинцю на організм дітей пектинових композицій виробництва «PECTIN TECHNOLOGY LIMITED COMPANY» (Україна), а також розширення програми науково-технічної співпраці з українськими фахівцями

6.

SAICM QSP проект «Зміцнення потенціалу для раціонального управління біоцидами (пестицидами та дезінфікуючими засобами) для зниження впливу на населення в Україні».

(2017-2018)

Основною метою проекту є зміцнення національного потенціалу України щодо забезпечення безпечного використання та виробництва окремих груп біоцидів, зокрема, пестицидів і дезінфікуючих засобів, через їх життєвий цикл.

ДУ «Інститут медицини праці ім. Ю.І.Кундієва НАМНУ».

Лабораторія промислової токсикології і гігієни праці при використанні хімічних речовин,

Київ-33, вул. Саксаганського 75. Тел/Факс: 289-51-85

Національний координатор в Україні: заст. дир. з наукової роботи ДУ «Інститут громадського здоров’я ім. О.М.Марзєєва НАМН», член-кор. НАМНУ, д.мед.н., проф. Полька Н.С.

Тел.:559-73-73;

Факс:513-15-28

Європейське регіональне бюро ВООЗ, Європейський центр ВООЗ з навколишнього середовища та здоров'я (WHO ECEH)

 

Європейське регіональне бюро ВООЗ, Європейський центр ВООЗ з навколишнього середовища та здоров'я (WHO ECEH)

 

Фінансується через програму навколишнього середовища Організації Об'єднаних Націй (ЮНЕП).

 

Підготовлено Національний огляд з біоцидів до публікації (співавтори від Інституту: Чернюк В.І., Дмитруха Н.М., Короленко Т.К.). 

 

 

 

 

Такі НДР виконувалися  в рамках ініціативних тем за договорами з іноземними фірмами

7.

«Розробка методів визначення бета-цифлутрину, діючої речовини інсектициду Коннект 112,5 SC, КС (д. р. - імідаклоприд, 100 г/л  + бета-цифлутрин, 12,5  г/л) у yнасінні соняшнику та соняшниковій олії»

(2015 – 2017 рр.)

Мета: Розробити методи визначення бета-цифлутрину, діючої речовини інсектициду Коннект 112,5 SC, КС  y насінні соняшнику та соняшниковій олії» для контролю безпеки його застосування у сільському господарстві

Етапи: 1. Розробка умов підготовки зразків до аналізу, ідентифікації та кількісного визначення бета-цифлутрину  у насінні соняшнику та соняшниковій олії

2. Створення проектів методичних вказівок з визначення бета-цифлутрину  у насінні соняшнику та соняшниковій олії.

ДУ «Інститут медицини праці імені Ю.І.Кундієва НАМН»,

01033, м. Київ, вул. Саксагансь-кого 75,

тел. 284 34 27;

факс:289-41-88

 

Науковий керівник проекту: зав. лаб. аналітичної хімії та моніторингу токсичних речовин, к.б.н., с.н.с. Демченко В.Ф.

 

Відповідальний виконавець: м.н.с. Заєць Є.Р.

ТОВ «Байєр»

(Німеччина,

Відділення в Україні)

 

ТОВ «Байєр»

(Німеччина,

Відділення в Україні)

 

ТОВ «Байєр»

(Відділення в Україні)

 

Розроблено:

1. „Методичні вказівки з визначення  бета-цифлутрину  у насінні соняшнику  методом газорідинної хроматографії”

(автори: Демченко В.Ф.,  Заєць Є.Р., Александрова Л.Г.)

2. „Методичні вказівки з визначення  бета-цифлутрину  у соняшниковій олії  методом газорідинної хроматографії”

 (автори: Демченко В.Ф., Заєць Є.Р., Александрова Л.Г.)

Затверджені Мінекоресурсів України

8.

«Розробка  методик визначення цимоксанілу та фамоксадону,  діючих речовин фунгіциду Танос 50 ВГ  (д.р. - цимоксаніл, 250 г/кг + фамоксадон, 250 г/кг), в зерні сої та соєвій олії»

(2017 р.)

Мета: Розробити методики визначення діючих речовин фунгіциду Танос 50 ВГ  в зерні сої та соєвій олії для контролю безпеки його застосування у сільському господарстві.

Етапи: 1. Розробка  умов підготовки зразків до аналізу, ідентифікації та кількісного  визначення цимоксанілу та фамоксадону в зерні сої та соєвій олії.

2. Створення методичних вказівок з визначення цимоксанілу та фамоксадону в зерні сої та соєвій олії.

ДУ «Інститут медицини праці ім. Ю.І.Кундієва НАМН»,

01033, м. Київ, вул. Саксагансь-кого 75,

тел. 284 34 27;

факс: 289-41-88

 

Науковий керівник проекту: зав. лаб. аналітичної хімії та моніторингу токсичних речовин, к.б.н., с.н.с. Демченко В.Ф.

 

Відповідальний виконавець: м.н.с. Макарчук Я.В.

ТОВ «Дюпон Україна» (Швейцарія, Відділення в Україні)

 

ТОВ «Дюпон Україна» (Швейцарія, Відділення в Україні)

 

ТОВ «Дюпон Україна»

Розроблено:

1. „Методичні вказівки з визначення  цимоксанілу  в зерні сої та соєвій олії  методом високоефективної рідинної хроматографії” (Демченко В.Ф.,  Макарчук Я.В.)

2. „Методичні вказівки з визначення  фамоксадону  в зерні сої та соєвій олії  методом високоефективної рідинної хроматографії” (Демченко В.Ф.,  Макарчук Я.В.).

Знаходяться

на затвердженні у Мінекоресурсів України

9.

Матеріали з обґрунтування умов безпечного застосування інсектициду Пірикапс 200 КС (д.р. пірипроксифен, 200 г/л) виробництва «ЕНТОСАВ ЛТД». Дезінфекція очисних споруд і управління послугами промисловості, торгівлі» (Туреччина) на яблунях і визначення залишкових кількостей пірипроксифену в яблуках (за результатами державних випробувань в Україні)

(2016-2018)

Мета НДР: провести токсиколого-гігієнічне обґрунтування умов безпечного застосування інсектициду Пірікапс 200, СК (діюча речовина – пірипроксифен, 200 г/л) у сільському господарстві.

ДУ «Інститут медицини праці НАМН»

01033, м. Київ, вул. Саксагансь-кого 75,

тел. 284 34 27;

факс:289-66-77

 

Науковий керівник проекту: академік НАН та НАМН України Кундієв Ю.І.,

Відповідальні виконавці:

зав. лаб. токсикології пестицидів і гігієни праці при їх застосуванні, к.мед.н. Кірсенко В.В.;

зав. лаб. аналітичної хімії та моніторингу токсичних речовин к.б.н., с.н.с. Демченко В.Ф.

Туреччина

Туреччина

Фірма «ЕНТОСАВ ЛТД». Дезінфекція очисних споруд і управління послугами промисловості, торгівлі» (Туреччина)

Розроблені гігієнічні нормативи і регламенти застосування пестициду Пірикапс 200 КС, подані на затвердження до МОЗ України (зміни до наказу від 02.02.2016 р. №55) та реєстрації в  Міністерстві юстиції України для керівництва та виконання науково-дослідними установами токсиколого-гігієнічного профілю МОЗ та НАМНУ з метою підвищення рівня контролю безпеки застосування пестицидів в сільському господарстві, а також стану професійного здоров’я.

10.

.

Матеріали з обґрунтування умов безпечного застосування гербіциду «Даічі Екстра 6 ОД», МД (д. р. –  нікосульфурон, 60 г/л) виробництва

Фірми (АйЕсКей Біосайєнс Юереп Н.В.) Бельгія та Arysta LifeScience S.A.S., Франція у сільському господарстві на посівах кукурудзи  

(за результатами державних випробувань  в Україні)

(2017)

Мета НДР: провести токсиколого-гігієнічне обґрунтування умов безпечного застосування гербіциду гербіциду «Даічі Екстра 6 ОД», МД (д..р. –  нікосульфурон, 60 г/л)   у сільському господарстві

ДУ «Інститут медицини праці НАМН»

01033, м. Київ, вул. Саксагансь-кого 75,

тел. 284 34 27;

факс:289-66-77

 

Науковий керівник проекту: академік НАН та НАМН України Кундієв Ю.І.,

Відповідальні виконавці:

зав. лаб. токсикології пестицидів і гігієни праці при їх застосуванні, к.мед.н. Кірсенко В.В.;

зав. лаб. аналітичної хімії та моніторингу токсичних речовин к.б.н., с.н.с. Демченко В.Ф.

Бельгія

Франція

Бельгія

Франція

Фірми (АйЕсКей Біосайєнс Юереп Н.В.) Бельгія та Arysta LifeScience S.A.S., Франція

Розроблені гігієнічні нормативи і регламенти застосування гербіциду пестициду «Даічі Екстра 6 ОД», МД,  подані на затвердження до МОЗ України (зміни до наказу від 02.02.2016 р. №55) та реєстрації в  Міністерстві юстиції України для керівництва та виконання науково-дослідними установами токсиколого-гігієнічного профілю МОЗ та НАМН України з метою підвищення рівня контролю безпеки  при застосуванні пестицидів в сільському господарстві, а також стану професійного здоров’я.

11.

Матеріали з обґрунтування умов безпечного застосування інсектициду  «Децис f-люкс 25 ЕС, КЕ» (д.р. дельтаметрин, 25 г/л)  фірми. «Байєр КропСаєнс АГ» (BayerCropScienceAG) (Німеччина) для захисту посівів

хлібних злаків, соняшника та моркви

(2017)

Мета НДР: оцінити умови застосування інсектициду  «Децис f-люкс 25 ЕС, КЕ» (д.р. дельтаметрин, 25 г/л)  з позицій безпечності для людини та навколишнього природного середовища

ДУ «Інститут медицини праці НАМН»

01033, м. Київ, вул. Саксагансь-кого 75,

тел. 284 34 27;

факс:289-66-77

 

Науковий керівник проекту: академік НАН та НАМН України Кундієв Ю.І.,

Відповідальні виконавці:

зав. лаб. токсикології пестицидів і гігієни праці при їх застосуванні, к.мед.н. Кірсенко В.В.;

зав. лаб. аналітичної хімії та моніторингу токсичних речовин к.б.н., с.н.с. Демченко В.Ф.

Німеччина

Німеччина

ф. «Байєр Кроп Саєнс АГ» (Bayer Crop Science AG) (Німеччина)

Розроблені гігієнічні нормативи і регламенти інсектициду  «Децис f-люкс 25 ЕС, КЕ» (д.р. дельтаметрин, 25 г/л)   подані на затвердження до МОЗ України (зміни до наказу від 02.02.2016 р. №55) та реєстрації в  Міністерстві юстиції України для керівництва та виконання науково-дослідними установами токсиколого-гігієнічного профілю МОЗ та НАМН України з метою підвищення рівня контролю безпеки застосування пестицидів в сільському господарстві, а також стану професійного здоров’я.

 

 

Кількість повноцінних наукових публікацій в профільних зарубіжних видавництвах – 7, тез у збірниках -12.

 

Можливості використання міжнародних фондів та національних фондів зарубіжних країн: фонди ЄС (див. п.4), ООН (ЮНЕП) (див. п.6), фонди Національних Інститутів Здоров’я США з Міжнародним центром Фогарті (див. п.1), В’єтнаму (див. п.5), Німеччини (див. п.7,11), Туреччини (п. 9), Швейцарія (п. 8), Бельгії, Франції (п.10).

 

Здобуття і реалізація закордонних грантів на проведення наукових досліджень: зазначити фактичні розміри фінансування, яке одержала установа, обсяг наданого технічного забезпечення (обладнання, реактиви, тощо), обмін фахівцями, стажування. Відбувся обмін фахівцями за програмою ЄС: один співробітник Інституту відвідав Університет Аліканте (Іспанія) і один аспірант Університету Аліканте відвідав Інститут.

 

 

 

Відомості про закордонні відрядження науковців Інституту медицини праці у 2017 році

№ п/п

ПІБ відряджених, посада, науковий ступінь (окремо делегації, керівника)

Країна відрядження, установа

Мета відрядження

Термін перебування

Результат відрядження

Джерело

фінансування

1

2

3

4

5

6

7

1.

Витте П.Н., провідний науковий співробітник, к.мед.н.

США (Нью-Йорк, Хьюстон)

Розробка планів подальших спільних наукових досліджень

21 січня - 4 лютого 2017 р.

Нью Йорк.

1. Нарада з представниками Центру глобального здоров'я (Іллінойський університет, Чикаго). Обговорення подальших спільних наукових досліджень в області удосконалення профілактичних заходів при впливі радіаційних і хімічних виробничих і екологічних факторів ризику в енергетиці. Підготовка гранту на 2018-2020 р.р.

Представник Центру глобального здоров'я: Професор Даніель Грігорчук, Центр глобального здоров'я, Іллінойський університет, Чикаго, США

2. Нарада з представниками Колумбійського університету (Department of Environmental Health Sciences, Eye Radiation & Environmental Research Laboratory, Columbia University). Обговорювалися плани подальшої співпраці за проектом UАСОS (Thе Ukrainian-American Chernobyl Ocular Study) на 2018-2020 рр.

Представник від США: професор Норман Клейман, директор лабораторії  Eye Radiation & Environmental Research, Колумбійський університет, Нью-Йорк, США.

Приймаюча сторона

 

 

 

 

 

Х'юстон, Техас

1. Конференція з питань біоетики. Організатори: Міжнародна організація «Медицина після Голокосту» (м.Хьюстон, США).

2. Нарада з можливих міжнародних напрямків досліджень з біоетики. З боку України це: (1) Освіта в галузі біоетики. (2) Медична етика в Україні на основі досвіду Голокосту: історія, теорія і практика. (3) Отрути, пестициди і населення з вторинним отруєнням при обліку медичних аспектів розвитку сільськогосподарської науки після Другої світової війни.

Запрошення: професор Сюзан Міллер, The Methodist Hospital Research Institute, Х'юстон, Техас, США

 

2.

Басанець А.В., зав. відділом профпатології, д.мед.н., проф.

Сербія, Інститут медицини праці та радіології Сербії ім. Драгомира Караджовича

Участь у XXIII міжнародному конгресі з медицини праці

13-16 вересня 2017 р.

1. Підготовка та узгодження проекту договору про наукове співробітництво між ДУ «Інститут медицини праці ім. Ю.І. Кундієва НАМН України» та Інститутом медицини праці та радіології Сербії ім. Драгомира Караджовича

2. Стаття «Професійно обумовлені захворювання: проблеми та їх вирішення» у журналі “Svet Rada”? Vol.14, №4б стор.524-529.

Приймаюча сторона

3.

Козлов К.П., н.с.,  к.б.н.

Іспанія, Аліканте, Університет Аліканте

Наукова доповідь щодо досвіду застосування пектинових препаратів у профілактиці токсичних впливів важких металів, обговорення співпраці у синтезі та оцінках ефективності композицій вугільних та пектинових сорбентів

9-13 жовтня 2017 р.

Можливість проведення структурного аналізу нових пектинових композицій на базі університету Аліканте

Кошти ЄС (програма Horizon 2020)

4.

Дмитруха Н.М.,

провідний науковий співробітник, д.біол.н.

 

Короленко Т.К., старший наук. співробітник, к.мед.н.

 

Андрущенко Т.А., вчений секретар, к.мед.н., голова делегації

Республіка Білорусь, м. Мінськ,

Республіканське унітарне підприємство «Науково-практичний центр гігієни»

 

Участь в Республіканській науково-практичній конференції з міжнародною участю «Здоров’я і навколишнє середовище», присвяченій 90-річчю республіканського унітарного підприємства «Науково-практичний центр гігієни».

 

25-28 жовтня 2017 р.

 

Участь у пленарних і секційних засіданнях, дискусіях, обмін досвідом.

Представлена доповідь на тему: «Культура клітин як альтернативна модель у токсикологічних дослідженнях».

Налагодження наукових контактів. Отримана пропозиція бути співорганізаторами ІІ міжнародного науково-практичного Форуму «Здоровье и безопасность на рабочем месте».

спеціальний фонд держбюджету

 

 

Відомості про приймання іноземних фахівців в Інституті медицини праці у 2017 році

№ п/п

Прізвище, посада*

Країна, місто,

установа

Мета приїзду

Термін

перебування

Результат перебування: перспективи наукового співробітництва, впровадження результатів в практику охорони здоров’я

Джерело фінансування

1

2

3

4

5

6

7

1.

Andrey Korchevskiy,  PhD, CIH,

Професор,

Директор  корпорації з досліджень і розробок

США, Корпорація

«Хімія та промислова гігієна Inc.,

WheatRidge, CO, США.

 

1. Нарада щодо розробки документа з визначення питань співробітництва Інституту з Chemistry & Industrial Hygiene, Inc., CO, USA.

2. Лекція професора  Andrey Korchevskiy

27.03.2017 р.

Обговорені короткострокові та довгострокові завдання та перспективи досліджень.  В обговоренні брали участь 11 членів Вченої Ради Інституту.

Професор  Andrey Korchevskiy  прочитав лекцію «Оцінка ризику в промисловій гігієні: Чи потрібні нам нові підходи?». Були присутні 34 співробітника ДУ «ІМП НАМНУ».

За рахунок гранту США

2.

Др. Елізабет Паунович,офіцер Європейського регіонального бюро ВООЗ, директор відділення з питань політики та керування, Бонн, Німеччина;

 

Др. Марте Еверард, Представник ВООЗ, Глава бюро ВООЗ в Україні.

Німеччина, Бонн, ВООЗ

Оперативна нарада ВООЗ: «Медицина праці»

 30.03.2017 р.

 

Доповідь др. Елізабет Паунович «Висновки для громадського здоров'я і політики, засновані на даних з реєстру професійних захворювань». Виступили з доповідями також 8 співробітників Інституту. Обговорені напрямки співпраці Інституту з ВООЗ. Були затверджені такі напрямки співпраці: (1) Обгрунтування заходів щодо запобігання асбесто-обумовлених захворювань; (2) Розробка державної стратегії профілактики забруднення виробничого та навколишнього середовища ртуттю і свинцем; (3) Вивчення і обгрунтування нових наукових підходів до первинної і вторинної профілактики пневмоконіозу в Україні в сучасних умовах; (4) Розробка соціально-економічних принципів побудови державного реєстру профзахворювань в Україні.

За рахунок програми ВООЗ.

3.

Професор Сергіо Іавіколі, Генеральний секретар Міжнародної комісії з питань професійного здоров'я (ІСОН)

Міжнародна комісія з питань професійного здоров'я (ІСОН)

Розширення представництва Інституту в ІСОН і в міжнародному поділі праці у вирішенні питань покращення здоров’я працюючих

28.04.2017 р.

Затверджені конкретні кроки щодо розширення представництва Інституту на міжнародній арені: (1) збільшити кількість членів ІСОН до трьох осіб - за фінансової підтримки ІСОН, (2) підготувати англійською мовою анотації проектів, що виконуються в Інституті у теперішній час, і надіслати до секретаріату ІСОН для опублікування у інформаційному дайджесті ІСОН.

За рахунок проекту ІСОН

4.

Ignacio Campello,  

Аспірант кафедри фізичної хімії

Університету Аліканте

Іспанія, Університет Аліканте

 

Дослідження цитотоксичності та сорбційної здатності нових вугільних сорбентів, синтезованих в Університеті Аліканте

15.10–15.12.2017 р.

Виконано  дослідження цитотоксичності та сорбційної здатності нових вугільних сорбентів Обговорено короткострокові та довгострокові завдання та перспективи подальших досліджень.

За рахунок гранту


Відомості про участь науковців установи  в організації та проведенні спільних з іноземними представниками міжнародних форумів в межах України (назва, місце, термін, перелік іноземних представників, джерело фінансування)

(1). 27.03.2017 р. в конференц-залі ДУ «Інститут медицини праці НАМНУ» відбулася лекція професора Andrey Korchevskiy (Chemistry & Industrial Hygiene, Inc., CO, USA) “Risk Assessment in Industrial Hygiene: Do we need new Approaches?” («Оцінка ризику в промисловій гігієні: Чи потрібні нам нові підходи?»). Були присутні 57 осіб, в тому числі 34 співробітника ДУ «Інститут медицини праці НАМНУ».

Також під головуванням в.о. директора Інституту член-кор. НАМНУ, проф. Чернюка В.І., відбулася робоча нарада щодо розробки документа з визначення питань співробітництва Інституту з Chemistry & Industrial Hygiene, Inc., CO, USA. В нараді взяли участь 11 членів Вченої Ради Інституту.

(2). 30.03.2017 р. була проведена оперативна нарада ВООЗ «Медицина праці» на базі ДУ «Інститут медицини праці НАМНУ». Були присутні два іноземних представника:

1) Др. Елізабет Паунович, офіцер Європейського регіонального бюро ВООЗ, директор відділення з питань політики та керування, Бонн, Німеччина;

2) Др. Марте Еверард, Представник ВООЗ, Голова представництва ВООЗ в Україні.

Також були присутні запрошені: Др. Руденко Ірина, Представник МОЗ України,  Др. Олеся П. Гульчий, проректор з міжнародних зв’язків, професор кафедри громадського здоров’я Національної медичної академії післядипломної освіти МОЗ України; Др. Наталія Король, представництво ВООЗ в Україні, керівник управління боротьби з неінфекційною патологією.

Від Інституту були присутні: 1) в. о. директора Інституту, член-кор. НАМНУ, проф. Чернюк В.І., 2) зав. відділом профпатології, член-кор. НАМНУ, проф. Басанець А.В.; 3) зав. лаб. канцерогенної небезпеки та профілактики професійного раку, д.мед.н. Варивончик Д.В.; 4) зав. відділом епіддосліджень, член-кор. НАМНУ, проф. Нагорна А.М.; 5) зав. лаб. токсикології аерозолів та гігієни праці в зварювальному виробництві, к.мед.н. Демецька О.В.;  6) зав. лаб. аналітичної хімії і моніторингу токсичних речовин, к.б.н. Демченко В.Ф.; 7) зав. лаб. медико-біологічних критеріїв професійних впливів, д.мед.н. Луговський С.П.; 8) пров.н.с. лаб. промислової токсикології, д.б.н. Дмитруха Н.М.; 9) пров.н.с. лаб. з моніторингу професійного здоров’я, к.мед.н.  Вітте П.М.; 10) головний лікар клініки Харченко Т.Д.; 11) зав. лаб. токсикології пестицидів, к.мед.н. Кірсенко В.В.

 (3). 28.04.2017 р. на базі ДУ «Інститут медицини праці НАМНУ» відбулася робоча нарада з проф. Сергіо Іавіколі, Генеральним секретарем Міжнародної комісії з питань професійного здоров'я (ІСОН) щодо розширення представництва Інституту в ІСОН і в міжнародному поділі праці у вирішенні питань покращення здоров’я працюючих. Були затверджені конкретні кроки: (1) збільшити кількість членів ІСОН до трьох осіб - за фінансової підтримки ІСОН, (2) підготувати англійською мовою анотації проектів, що виконуються в Інституті у теперішній час, і надіслати до секретаріату ІСОН для опублікування у інформаційному дайджесті Комісії.

Відтепер 3 співробітника Інституту є членами Міжнародної комісії з питань професійного здоров’я: чл.-кор. НАМНУ Чернюк В.І., д.б.н. Бобко Н.А., д.б.н. Дмитруха Н.М.

(4) 18-19.05.2017 р. була проведена Науково-практична конференція з міжнародною участю “XVI чтения им. В. В. Подвысоцкого” (м. Одеса), що включала три сателітні симпозіуми, один з яких - «Актуальные проблемы современной микроэлементологии» був організований за сприяння ГО «Асоціація мікроелементологів України» членами якої є співробітники Інституту. На симпозіумі була присутня почесна гостя з Казахстану – д.б.н., профессор Оспанова Феруза Еркебековна (Казахська академія харчування). Відрядженя Оспанової Ф.Е. фінансувалося за рахунок  грантових коштів Казахстану.

Від Інституту в конференції брали участь: д.б.н. Дмитруха Н.М. – член правління асоціації, д.мед.н. Луговський С.П. – член ревізійної комісії асоціації, к.б.н. Андрусишина І.М.- вчений секретар асоціації та член її правління.

(5) 24-26 травня 2017 р. відбулася V міжнародна конференція «Хімічна і радіаційна безпека: проблеми і рішення» під егідою НАТО в рамках програми «Наука для миру» (NATO «Science for Peace» : V International Conference «Chemical and Radiation Safety: Problems and Solutions» Ukraine) (м. Київ). В конференції брали участь іноземні представники з Румунії (Mihail Simion Beldean-Galea, Maria-Virginia Coman, Radu Mihaffiscu, Viorel Arghius, Adina Croitoru, Csaba Horvath, Fiorina Copaciu, Irina Ciotlaus (Babes-Bolyai University, Cluj-Napoca, Romania)), Німеччини (Frank Hartmut (Bayreuth University, Bayreuth, Germany)), Австрії (Antoniadou M., Kahr J., Trifonova A., Rosenberg E. (Vienna, University)).

Від Інституту в конференції взяли участь: к.б.н. Демченко В.Ф., д.т.н. Ольшевський С.В., к.х.н. Баранов Ю.С., Заєць Є.Р.

(6) 24-26.05.2017 р. відбулася V Міжнародна науково-практична конференція «Управління ризиками в системах менеджменту охорони праці та промислової безпеки. Європейський шлях реформування і вдосконалення  організації умов праці» (готель «Братислава, вул. А. Малишка, 1, м. Київ, Україна). В її роботі брали участь: Арсеніо Фернандез Родрігез (технічний спеціаліст Відділу з питань адміністрації праці, інспекції праці та безпеки і гігієни праці, Женева, Швейцарія); Гульнара Абулханова (міжнародний експерт з управління ризиками, США); Арунас Лупейка (заступник головного державного інспектора праці Литовської Республіки); Соната Лапінскіне (начальник відділу з охорони праці компанії «Philip Morris Литва»), Лайос Джино (менеджер з EHS & Security – Румунія і Болгарія  «Philip MorrisРумунія», Георгій Гришин (керівник компанії «Oakeshott Insurance Consultants» (Великобританія), Джорджіус Панопулос (президент та управляючий директор компанії «Management Force Group» (Греція), Абзал Усенов (експерт, інженер технічної підтримки компанії «ЗМ Казахстан»).

Від Інституту виступили з доповідями: 1) в. о. директора Інституту, член-кор. НАМНУ, проф. Чернюк В.І., 2) зав. відділом епіддосліджень, член-кор. НАМНУ, проф. Нагорна А.М.; 3) с.н.с., к.мед.н. Кононова І.Г.

(7). 13-15 вересня 2017 року відбулася міжнародна конференція LED Progress в рамках виставки світлодіодного освітлення (КиївЕкспоПлаза, вул.. Салютна, 2-Б, м. Києва). В роботі конференції брали участь: Корольов Г. (Seoul Semiconductor, Южная Корея), Антіпін С. (Osram Semiconductor, Германія), Михалик Б. (Osram GmbH, Германія), Маснєв Ю. (LedEffect, Нідерланди), Вебер А. (Lighting Solutions, Германія).

Від Інституту виступила з доповіддю пров.н.с., к.мед.н. Мартіросова В.Г.

(8). 12-13 жовтня 2017 р. відбувся П‘ятий  міжнародний семінар «Етика біо- і нанотехнологій та біобезпека» (м. Київ). В конференції брали участь іноземні представники з Таджикистану (Ф.Ю.Насирова (ИБФіГР АН РТ), А.С.Рахматов (Інститут хімії АН РТ)) і Бєларусі (С.Б. Мельнов  (БР НПЦ «Экология»), Я.С.Яскевич (БДУ)).

Від Інституту в роботі міжнародного семінару взяли участь: к.б.н. Демченко В.Ф., к.х.н. Баранов Ю.С. 

(9). 23-24 листопада 2017 року в ДУ «Інститут громадського здоров’я імені О.М.Марзєєва НАМНУ» відбувся Міжнародний семінар «Управління біоцидами в Україні: базова ситуація і прогалини, які необхідно вирішити для зниження ризиків біоцидів на здоров'я».

На семінарі були присутні почесні гості: Д-р Ірина Застенська (Ms Irina Zastenskaya), представник Європейського Регіонального бюро ВООЗ; Д-р Марте Еверард (Dr Marthe Everard) Представник ВООЗ, Керівник Представництва ВООЗ в Україні; Д-р Наталія Король, Національний спеціаліст бюро ВООЗ в Україні з питань неінфекційних захворювань; Ms Maristella Rubbiani, Начальник Управління продуктів і речовин Центру хімічного, косметичного та споживчого захисту Національного Інституту здоров’я (Італія) (Head of the Unit Products and Substances Authorization of the Center for chemicals, cosmetics and consumer protection (Istituto Superiore di Sanità), Italy); Ms Flore Cognat, Менеджер групи з питань спеціальної хімії Європейської ради хімічної промисловості (Sector Group Manager Specialty Chemicals, CEFIC).

 Також на засіданні був присутній Віце-президент Національної академії медичних наук України академік НАМНУ Заболотний Д.І. В роботі наради брали участь представники державних, освітніх та наукових установ України, МОЗ України, Міністерства екології та природних ресурсів України, Держпродспоживслужби України, ДП «Комітет з питань гігієнічного регламентування МОЗ України, КП «Профдезінфекція» Київської міської державної адміністрації, вітчизняні та закордонні виробники біоцидів, Національний координатор з впровадження в Україні Роттердамської конвенції, недержавних та громадських організацій тощо.

Від Інституту в роботі Міжнародного семінару взяли участь: 1) директор Інституту, член-кор. НАМНУ, проф. Чернюк В.І., 2) пров.н.с. лаб. промислової токсикології, д.б.н. Дмитруха Н.М.; 3) ст.н.с., к.мед.н. Короленко Т.К.

 

Участь наукової установи в роботі міжнародних організацій

1) Міжнародна комісія з питань професійного здоров’я (International Commission on Occupational Health) – 3 співробітника є членами ІСОН (чл.-кор. НАМНУ Чернюк В.І. (з 2017 р.), д.б.н. Бобко Н.А. (з 2001 р.), д.б.н. Дмитруха Н.М. (з 2017 р.));

2) Товариство з питань робочого часу – 1 співробітник є членом товариства (д.б.н. Бобко Н.А.);

3) Почесне наукове товариство Sigma Xi (USA) – 1 співробітник є членом товариства (д.б.н. Бобко Н.А.);

4) Міжнародна спілка з навчання Біоетики (CITI-Ukraine) – 1 співробітник був членом спілки (к.мед.н. Вітте П.М.);

5) Міжнародна організація «Комітет з питань медицини після Голокосту» (м. Хьюстон, США) – 1 співробітник був членом комітету (к.мед.н. Вітте П.М.).

 

 


Кількісні характеристики міжнародних наукових зв’язків за 2017 р.

Таблиця 1. Загальні дані

Співробітництво з установами

Спільні наукові теми, проекти, розробки з іноземними партнерами

Здобуття і реалізація грантів

Участь в міжнародних організаціях

Кількість наукових форумів на території України, спільно з іноземними вченими

СНД

Інші країни

академіки

члени-кореспон

денти

професори

д.м.н.

к.м.н.

інші

-

11

6

4

-

1

-

   2

1

     -

4

 

Таблиця 2. Закордонні відрядження

Закордонні відрядження

Науковий склад відряджуваних

Мета відряджень

СНД

Інші зарубіжні країни

Академіки

Члени-кор.

Профе-сори, окремо до 35 р.

Д.м.н окремо до 35 р. .

К.м.н., окремо до 35 р..

Інші

Форуми, окремо до 35 р.

Доповіді, окремо до 35 р.

Лекції, окремо до 35 р.

Навчання, окремо до 35 р.

Робочі нарад, окремо до 35 р.

Інше, окремо до 35 р.

1

3

-

-

1

2

4

-

2

1

-

-

1

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Таблиця 3. Прийом закордонних фахівців

 

Кількість

прийнятих делегацій

Кількість

прийнятих окремих фахівців

Мета приїзду

Обмін фахівцями

Стажування

Навчання в аспірантурі

участь у роботі форумів

читання лекцій

робочі наради

спільна робота

Виїзд окремо до 35 р.

приймання

виїзд окремо до 35 р.

приймання

Виїзд окремо до 35 р.

приймання

1

5

1

1

2

    1

1

1

-

-

-

-