ОГОЛОШЕННЯ

ДЕРЖАВНА УСТАНОВА IНСТИТУТ МЕДИЦИНИ ПРАЦI ІМЕНІ Ю.І. КУНДІЄВА НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ МЕДИЧНИХ НАУК
УКРАЇНИ ОГОЛОШУЄ КОНКУРС НА ЗАМІЩЕННЯ ВАКАНТНИХ ПОСАД:

  1. Учений секретар Установи


  2. Відділ гігієни праці в сільському господарстві:

Лабораторія токсикології пестицидів та гігієни праці при їх застосуванні:

- молодший науковий співробітник (3 посади)

  1. Відділ гігієнічних досліджень та нормування факторів виробничого середовища:

Лабораторія промислової токсикології та гігієни праці при використанні хімічних речовин:

- науковий співробітник (1 посада)

  1. Відділ фізіології праці:

Лабораторія гігієни і фізіології змінної праці

- молодший науковий співробітник (1 посада)


Термін конкурсу – 1 місяць з дня оголошення.

Документи надсилати за адресою: 0133, м.Київ, вул.. Саксаганського, 75,

ДУ «ІМП імені. Ю.І.Кундієва НАМН», т.в.о. ученого секретаря Мельник Н.А.

Телефон для довідок: (044) 289 43 05.