Курси очного навчання

Інформаційний лист

Вельмишановні колеги !

Державна установа «Інститут медицини праці імені Ю. І. Кундієва Національної академії медичних наук України» засвідчує Вам свою повагу та інформує про наступне:

Відповідно до Статуту ДУ “ІМП імені Ю.І. Кундієва НАМН» затвердженого Постановою Президії Національної академії медичних наук України від 22.06.2017 № 5/12, а також ліцензії Міносвіти і науки України: серія АЕ, № 527681 від 08.12. 2014 р., Інститут має право надавати освітні послуги на рівні кваліфікаційних вимог до підвищення кваліфікації.

Напрям підготовки: підвищення кваліфікації і стажування лікарів та інших фахівців з охорони праці в галузі гігієни праці та професійної патології. Ліцензований обсяг 140 осіб на рік.

На курсах з підвищення кваліфікації будуть розглянуті такі питання:

Частина 1. АТЕСТАЦІЯ РОБОЧИХ МІСЦЬ ЗА УМОВАМИ ПРАЦІ (АРМ) згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 1 серпня 1992 р. № 442 “Про Порядок проведення атестації робочих місць за умовами праці” зі змінами від 5 жовтня 2016 р. № 741: (Законодавча та нормативна база, порядок проведення АРМ, пільги і компенсації, додаткові відпустки, та ін.)

Питання контролю якості проведення атестації робочих місць за умовами праці та правильністю застосування:

 • Списків виробництв, робіт, професій, посад і показників, зайнятість в яких дає право на пенсію за віком на пільгових умовах, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 24 червня 2016 р. № 461 зі змінами, зайнятість працівників в яких дає право на щорічні додаткові відпустки за роботу із шкідливими і важкими умовами праці та за особливий характер праці;
 • Переліку виробництв, цехів, професій і посад із шкідливими умовами праці, робота в яких дає право на скорочену тривалість робочого тижня, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 21 лютого 2001 р. № 163 зі змінами;
 • Переліків робіт із особливо шкідливими і особливо важкими та шкідливими і важкими умовами праці, на яких встановлюється підвищена оплата праці та інших нормативно-правових актів, відповідно до яких надаються пільги та компенсації працівникам за роботу із шкідливими умовами праці.

Частина 2. САНІТАРНО-ГІГІЄНІЧНА ОЦІНКА УМОВ ПРАЦІ у тому числі методичні рекомендації для проведення атестації робочих місць за умовами праці згідно з вимогами Державних санітарних норм та правил “Гігієнічна класифікація праці за показниками шкідливості та небезпечності факторів виробничого середовища, важкості та напруженості трудового процесу”, затв. наказом МОЗ України від 08.04.2014 р. №248

Модуль 2.1 Фізичні фактори виробничого середовища.

Гігієнічна регламентація, вимірювання та оцінка фізичних факторів виробничого середовища: інфразвуку, шуму, ультразвуку, вібрації, неіонізуючих електромагнітних випромінювань і полів, мікроклімату на робочих місцях, ультрафіолетового випромінювання. Гігієнічна оцінка та вимірювання освітленості на робочих місцях. Вплив на організм працюючих та профілактика шкідливої дії фізичних виробничих факторів. Особливості проведення досліджень фізичних факторів для атестації робочих місць. Характерні помилки при трактуванні результатів досліджень. Проведення практичних занять щодо вимірювання рівнів шуму, вібрації, освітленості тощо за допомогою сучасної вимірювальної техніки. Оформлення протоколів результатів досліджень факторів виробничого середовища. Відповіді на запитання та обговорення основного лекційного матеріалу.

Модуль 2.2 Хімічні фактори виробничого середовища.

Гігієнічна регламентація, вимірювання та оцінка забруднення повітря робочої зони хімічними речовинами. Вплив на організм працюючих та профілактика шкідливої дії факторів хімічної природи. Особливості застосування окремих методик досліджень хімічних факторів для атестації робочих місць. Характерні помилки при трактуванні результатів досліджень. Проведення практичних занять щодо вимірювання хімічних речовин за допомогою сучасної вимірювальної техніки. Оформлення протоколів результатів досліджень факторів виробничого середовища. Відповіді на запитання та обговорення основного лекційного матеріалу.

Модуль 2.3 Фактори трудового процесу (важкість та напруженість праці).

Важкість праці: Основні показники важкості праці, їх вплив на організм людини, фізіологічні особливості впливу на працюючих людей. Важкість праці та стан здоров’я працюючих, особливості розвитку порушень в організмі, захворювання, що виникають під впливом важкої фізичної роботи. Основні шляхи профілактики несприятливого впливу важкої фізичної роботи на організм працюючих. Особливості дослідження та гігієнічної оцінки показників важкості праці з метою атестації робочих місць. Оформлення протоколів, типові помилки та запитання, що виникають під час оформлення. Запитання та обговорення викладеного матеріалу.

Напруженість праці: Основні показники напруженості праці, їх вплив на організм людини, фізіологічні особливості впливу на працюючих людей. Напруженість праці та стан здоров’я працюючих, особливості розвитку порушень в організмі, захворювання, що виникають під впливом високих рівнів нервово-емоційного напруження. Основні шляхи профілактики несприятливого впливу на організм працюючих напруженої роботи. Особливості дослідження та гігієнічної оцінки показників напруженості праці з метою атестації робочих місць. Оформлення протоколів, типові помилки та запитання, що виникають під час оформлення. Запитання та обговорення викладеного матеріалу.

Наукові співробітники установи є основними розробниками діючих Державних санітарних норм «Гігієнічна класифікація праці за показниками шкідливості та небезпечності факторів виробничого середовища, важкості та напруженості трудового процесу». Спікери навчань уповноважені на проведення вимірювань у складі випробувального центру ДУ “ІМП імені Ю.І. Кундієва НАМН», акредитованого на компетентність Національним агентством з акредитації України відповідно вимог ДСТУ ISO/IEC 17025 (атестат про акредитацію від 12 грудня 2019 року за № 201487.

З метою встановлення зворотного зв’язку та покращення якості навчання по закінченню курсу буде проводитись тестування та анкетне опитування слухачів.

Деталі

Термін навчання33 академічних години (теоретична та практична частина), 5 днів. 

Наступна дата проведення навчання у ІІ півріччі 2021 року: 25.10.2021 – 29.10.2021.

За результатами навчання слухач отримує посвідчення встановленого зразка.

Для участі в навчанні необхідно направити заявку за зразком (додаток 1).


Контактні телефони та уmail:

Соловйов Олександр Іванович (044) 287 61 17; e-mail: alex.soloviov@ukr.net;

Вехетек Олена Олегівна (044) 289 15 12, (067) 526 86 81; e-mail: eov2@ukr.net


Форми навчання:

ОЧНЕ НАВЧАННЯ за програмою (додаток 2)

 • Кількість місць в залі обмежена, Ваша участь підтверджується оплатою послуги за курс навчання.
 • Прохання в запиті вказувати частини та модулі навчання, на яких слід надати більш детальну інформацію. При цьому можливе формування груп, наприклад, по фізичним або хімічним факторам.
 • Всі вимоги карантинного режиму обов’язково будуть дотримані. В конференц-залі інституту забезпечена мінімальна відстань між слухачами 1,5 метра.

ВАРТІСТЬ УЧАСТІ НА ОДНОГО СЛУХАЧА 7983,00 грн (з ПДВ).

У вартість курсу входить:

 • кава-брейк,
 • спілкування зі спікерами та колегами, обмін досвідом,
 • консультації експертів (в тому числі індивідуальні),
 • набір ділових аксесуарів, добірки нормативно-методичних матеріалів та презентаційні матеріали,
 • кожен учасник отримує бухгалтерський комплект документів,
 • свідоцтво про навчання з підвищення кваліфікації встановленого зразка.


Місце проведення заходу та листування:

01033, м. Київ, вул. Саксаганського, 75, Державна установа «Інститут медицини праці імені Ю. І. Кундієва Національної академії медичних наук України»


Дата і час реєстрування:
25 жовтня 2021 р.

09:00 – 9:30 Реєстрація на навчання в конференц-залі інституту