УКРАЇНСЬКИЙ ЖУРНАЛ З ПРОБЛЕМ

МЕДИЦИНИ ПРАЦІ

Інформація для рецензентів


Завантажити шаблон рецензії можна за цим посиланням.

 

В редакцію «УКРАЇНСЬКОГО ЖУРНАЛУ З ПРОБЛЕМ МЕДИЦИНИ ПРАЦІ»

 

Я, __________________________________________________________________

(прізвище, ім’я, по-батькові)

____________________________________________________________________

(вчена ступінь та вчене звання)

____________________________________________________________________ (місце роботи (заклад, організація))

____________________________________________________________________ (посада)

Контактна інформація _________________________________________________

(телефон, адреса електронної поштової скриньки)

Рекомендую / не рекомендую (потрібне підкреслити) до публікації статтю______

___________________________________________________________________

____________________________________________________________

__________________________________________________________________

(перелік авторів)

 

РЕЦЕНЗІЯ

№ п/п

Питання, на які необхідно відповісти при рецензуванні статті

Оцінка за критерієм «так» чи «ні»

1

Чи відповідає  оформлення статті вимогам журналу?

 

2

Наявність в рукописі нових наукових відомостей, які представляють інтерес для опублікування в журналі?

 

3

Чи достатньо сучасною і актуальною є проблема, що розглядається в статті?

 

4

Відповідність експериментальних і/або теоретичних методів сучасним вимогам і меті, яка поставлена в статті?

 

5

Наявність резюме (абстракту) і його відповідність змісту статті

 

6

Чи  достатньо систематизовано, послідовно і без зайвих подробиць викладено зміст статті?

 

7

Відповідність висновків отриманим результатам?

 

8

Чи адекватно наведені посилання на наукові джерела?

 

9

Чи відповідає сучасним нормам української (російської, англійської) мов?

 

 

Заключення:________________________________________________________________

 

Чи необхідні виправлення чи доопрацювання статті – так / ні (необхідне підкреслити)

 

Особистий підпис рецензента_______________________  дата_______________