УКРАЇНСЬКИЙ ЖУРНАЛ З ПРОБЛЕМ

МЕДИЦИНИ ПРАЦІ

Редакція журналу


ГОЛОВНИЙ РЕДАКТОР

В. І. Чернюк

ЗАСТУПНИКИ ГОЛОВНОГО РЕДАКТОРА

І. М. Трахтенберг

А. М. Нагорна

РЕДАКЦІЙНА КОЛЕГІЯ

М. П. Соколова (відповідальний секретар)

М. Ю. Антомонов

А. В. Басанець

Н. А. Бобко

Д. В. Варивончик

Н. М. Дмитруха

В. В. Кальниш

О. Б. Леоненко

С. П. Луговський

В. І. Назаренко

О. П. Яворовський

РЕДАКЦІЙНА РАДА

К. Вангелова (Болгарія)

Д. Григорчук (США)

І. Дардинська (США)

І. В. Завгородній (Харків)

С. Іавіколі (Італія)

Т. А. Ковальчук (Кривий Ріг)

Джозеф ЛяДоу (США)

І. О. Парпалей (Київ)

М. Г. Проданчук (Київ)

К. Ридзинскі (Польща)

А. М. Сердюк (Київ)

В. Г. Цапко (Київ)

Мірослав Чапка (Польща)

Л. М. Шафран (Одеса)