УКРАЇНСЬКИЙ ЖУРНАЛ З ПРОБЛЕМ

МЕДИЦИНИ ПРАЦІ

В.І. Чернюк - головний редактор журналуЧЕРНЮК Володимир Іванович - член-кореспондент Національної академії медичних наук України, обраний 13.09.2010 р. за спеціальністю "медицина праці", доктор медичних наук (1987), професор (2006),  директор  Інституту медицини праці імені Ю.І. Кундієва НАМН України (з 2017) .

Відомий вчений-гігієніст з дослідження екстремальних впливів шкідливих виробничих чинників. Основні напрями наукової діяльності: дослідження механізмів ізольованої і комбінованої дії фізичних виробничих чинників; епідеміологічні дослідження професійних ризиків здоров’ю; проблеми професійного стресу та перевтоми при змінній праці; розробка гігієнічних нормативів та регламентів в галузі безпеки праці та виробничого середовища.

Наукові розробки В.І.Чернюка склали вагомий внесок у розуміння суті фізіологічних механізмів енергетичного впливу шкідливих виробничих чинників фізичної природи на організм людини; закономірностей формування біологічних реакцій в умовах дискретної їх дії; у тому числі в процесі  адаптації людини-оператора до змінної праці.

Під керівництвом В.І.Чернюка обґрунтовано наукові основи ергономічного конструювання сільськогосподарської техніки та розроблено низку державних стандартів, санітарних правил та інших нормативних документів для практичного втілення цього інноваційного принципу.

Нині В.І.Чернюк очолює наукову школу з досліджень екстремальних впливів фізичних виробничих чинників різної природи в умовах професійного стресу, започатковану членом-кореспондентом АМН СРСР Г. Х. Шахбазяном та академіком АМН України О. О. Навакатикяном.

Автор 250 наукових праць, у тому числі 9 монографій, 5 авторських свідоцтв, 25 гігієнічних нормативів та державних стандартів.