УКРАЇНСЬКИЙ ЖУРНАЛ З ПРОБЛЕМ

МЕДИЦИНИ ПРАЦІ

Тематична спрямованість журналу


·  питання державної політики і проблем медицини праці;

·  теоретичні основи охорони здоров’я працюючого населення;

·  умови праці та особливості впливу хімічних, фізичних та біологічних факторів виробничого середовища на організм працюючих;

·  механізми пошкоджуючої дії шкідливих факторів виробничого середовища;

·  фізіологія праці;

·  професійний відбір, біо- та генетичні маркери підвищеної чутливості організму до впливу виробничих чинників;

·  здоров’я та медико-санітарне обслуговування працюючих;

·  питання діагностики та лікування професійних захворювань, медичної експертизи працездатності та реабілітації хворих на професійні захворювання;

·  нормативне, правове, кадрове, інформаційне, матеріально-технічне, фінансове забезпечення системи надання медичної допомоги працюючим;

·  проблеми підготовки медичних кадрів та організація післядипломної освіти лікарів з гігієни праці та професійної патології;

·  робота Державної служби з питань гігієни праці;

·  організація та ефективність наукових досліджень у системі медицини праці та впровадження нововведень;

·  здоровий спосіб життя працюючих;

·  питання історії медицини праці, біоетики та деонтології;

·  проблеми наукової медичної інформації;

·  міжнародний досвід і міжнародне співробітництво з питань медицини праці.