Індекси цитування

Сортування

ПІБ Посада Науковий ступінь Наукове звання Підрозділ (відділ, лабораторія)(*) Цитування (Google Академія) Цитування за останні 5 років(Google Академія) Індекс Хірша (Google Академія) Індекс Хірша за останні 5 років(Google Академія) i10 (Google Академія) i10 за останні 5 років(Google Академія) Кількість публікацій (Google Академія) Цитувань за Scopus Індекс Хірша за Scopus Документів за Scopus
sort
asc
desc
sort
asc
desc
sort
asc
desc
sort
asc
desc
sort
asc
desc
sort
asc
desc
sort
asc
desc
sort
asc
desc
sort
asc
desc
sort
asc
desc
sort
asc
desc
sort
asc
desc
sort
asc
desc
sort
asc
desc
sort
asc
desc

В даній таблиці зібрані індекси цитування співробітніків інституту, взяті з відкритих джерел - Google Академія та Скопус.

Перелік скорочень:

Лаб. пром. токсикології - Лабораторія промислової токсикології та гігієни праці при використанні хімічних речовин

Лаб. фіз. факторів  - Лабораторія по вивченню і нормуванню фізичних факторів виробничого середовища

Лаб. азбесту - Міжвідомча випробувальна лабораторія з вимірювання вмісту азбесту в повітрі

Лаб. токс. пестицидів - Лабораторія токсикології пестицидів та гігієни праці при їх застосуванні

Лаб. аналіт. хімії - Лабораторія аналітичної хімії та моніторингу токсичних речовин

Лаб. змінної праці - Лабораторія гігієни та фізіології змінної праці

Лаб. випр. транспорту - Лабораторія випробувань транспортних засобів та продукції машинобудування

Лаб. психофізіол. - Лабораторія психофізіології праці

Відділ профпатол.  - Відділ професійної патології

Клініка проф. захв. - Клініка професійних захворювань

Відділ епід. досл. - Відділ епідеміологічних досліджень

Лаб. проф. раку - Лабораторія канцерогенної небезпеки та профілактики професійного раку

Лаб. мед.-біол. крит.  - Лабораторія медико-біологічних критеріїв професійних впливів та гігієни праці у зварювальному виробництві