Спец Рада – Д 26.554.01

В Державній установі «Інститут медицини праці НАМН України» працює спеціалізована вчена рада Д 26.554.01 з правом прийняття до розгляду та проведення захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора (кандидата) медичних та біологічних наук за спеціальністю 14.02.01 «Гігієна та професійна патологія» (медичні та біологічні) з 28.12.2017 року (утворена строком на три роки).

Склад спеціалізованої вченої ради Д 26.554.01 при Державній установі «Інститут медицини праці НАМН України»
Члени ради:

4. Басанець Анжела Володимирівна, д.мед.н., професорка, член-кор. НАМН України, завідувачка відділу, ДУ «Інститут медицини праці імені Ю.І. Кундієва НАМН », спеціальність 14.02.01 (медичні);

5. Бобко Наталія Андріївна, д.біол.н., старший науковий співробітник, провідний науковий співробітник лабораторії, ДУ «Інститут медицини праці імені Ю.І. Кундієва НАМН », спеціальність 14.02.01 (біологічні);

6. Варивончик Денис Віталійович, д.мед.н., професор, завідувач кафедри, Національна медична академія післядипломної освіти ім. П. Л. Шупика, спеціальність 14.02.01 (медичні);

7.Веселовський Микола Сергійович, д.біол.н., професор, академік НАН України, завідувач відділу, Інститут фізіології ім. О. О. Богомольця НАН України, спеціальність 14.02.01 (біологічні);

8. Кальниш Валентин Володимирович, д.біол.н., професор, професор кафедри, Українська військово-медична академія МО України, спеціальність 14.02.01 (біологічні);

9. Клисенко Марта Архипівна, д.біол.н., професорка, провідний науковий співробітник лабораторії, ДУ «Інститут медицини праці імені Ю.І. Кундієва НАМН », спеціальність 14.02.01 (біологічні);

10. Леоненко Ольга Броніславівна, д.біол.н., старший науковий співробітник, провідний науковий співробітник лабораторії, ДУ «Інститут медицини праці імені Ю.І. Кундієва НАМН », спеціальність 14.02.01 (біологічні);

11. Луговский Сергій Павлович, д.мед.н., старший науковий співробітник, заступник директора , ДУ «Інститут медицини праці імені Ю.І. Кундієва НАМН », спеціальність 14.02.01 (медичні);

12. Нагорна Антоніна Максимівна, д.мед.н., професорка, член-кор. НАМН України,  завідувачка відділу, ДУ «Інститут медицини праці імені Ю.І. Кундієва НАМН », спеціальність 14.02.01 (медичні);

13. Назаренко Василь Іванович, д.біол.н., старший науковий співробітник, завідувач лабораторії, ДУ «Інститут медицини праці імені Ю.І. Кундієва НАМН », спеціальність 14.02.01 (біологічні);

14. Цапко Валентин Григорович, д.мед.н., професор, науковий співробітник лабораторії, ДУ «Інститут медицини праці імені Ю.І. Кундієва НАМН », спеціальність 14.02.01 (медичні);

15. Чміль Віталій Данилович, д.біол.н., старший науковий співробітник, головний науковий співробітник відділу, ДП «Науковий центр превентивної токсикології, харчової та хімічної безпеки імені академіка Л. І. Медведя», спеціальність 14.02.01 (біологічні);

16. Шафран Леонід Мойсейович, д.мед.н., професор, перший заступник директора, ДП «Український науково-дослідний інститут медицини транспорту» МОЗ України, спеціальність 14.02.01 (медичні);

17. Яворовський Олександр Петрович, д.мед.н., професор, академік НАМН України, завідувач кафедри, Національний медичний університет імені О. О. Богомольця, спеціальність 14.02.01 (медичні).