при Державній установі «Інститут медицини праці НАМН України»

 

Голова ради:

1. Чернюк Володимир Іванович, д.мед.н., професор, член-кор. НАМН України, директор, ДУ «Інститут медицини праці імені Ю.І. Кундієва НАМН », спеціальність 14.02.01 (медичні).

Заступник голови:

2. Трахтенберг Ісаак Михайлович, д.мед.н., професор, член-кор. НАН України, академік  НАМН України, завідувач лабораторії, «Інститут медицини праці імені Ю.І. Кундієва НАМН », спеціальність 14.02.01 (медичні).

Вчений секретар:

3. Дмитруха Наталія Миколаївна, д.біол.н., старший науковий співробітник, провідний науковий співробітник лабораторії, «Інститут медицини праці імені Ю.І. Кундієва НАМН »,, спеціальність 14.02.01 (біологічні).

Члени ради:

4. Басанець Анжела Володимирівна, д.мед.н., професорка, член-кор. НАМН України, завідувачка відділу, ДУ «Інститут медицини праці імені Ю.І. Кундієва НАМН », спеціальність 14.02.01 (медичні);

5. Бобко Наталія Андріївна, д.біол.н., старший науковий співробітник, провідний науковий співробітник лабораторії, ДУ «Інститут медицини праці імені Ю.І. Кундієва НАМН », спеціальність 14.02.01 (біологічні);

6. Варивончик Денис Віталійович, д.мед.н., професор, завідувач кафедри, Національна медична академія післядипломної освіти ім. П. Л. Шупика, спеціальність 14.02.01 (медичні);

7.Веселовський Микола Сергійович, д.біол.н., професор, академік НАН України, завідувач відділу, Інститут фізіології ім. О. О. Богомольця НАН України, спеціальність 14.02.01 (біологічні);

8. Кальниш Валентин Володимирович, д.біол.н., професор, професор кафедри, Українська військово-медична академія МО України, спеціальність 14.02.01 (біологічні);

9. Клисенко Марта Архипівна, д.біол.н., професорка, провідний науковий співробітник лабораторії, ДУ «Інститут медицини праці імені Ю.І. Кундієва НАМН », спеціальність 14.02.01 (біологічні);

10. Леоненко Ольга Броніславівна, д.біол.н., старший науковий співробітник, провідний науковий співробітник лабораторії, ДУ «Інститут медицини праці імені Ю.І. Кундієва НАМН », спеціальність 14.02.01 (біологічні);

11. Луговский Сергій Павлович, д.мед.н., старший науковий співробітник, заступник директора , ДУ «Інститут медицини праці імені Ю.І. Кундієва НАМН », спеціальність 14.02.01 (медичні);

12. Нагорна Антоніна Максимівна, д.мед.н., професорка, член-кор. НАМН України,  завідувачка відділу, ДУ «Інститут медицини праці імені Ю.І. Кундієва НАМН », спеціальність 14.02.01 (медичні);

13. Назаренко Василь Іванович, д.біол.н., старший науковий співробітник, завідувач лабораторії, ДУ «Інститут медицини праці імені Ю.І. Кундієва НАМН », спеціальність 14.02.01 (біологічні);

14. Цапко Валентин Григорович, д.мед.н., професор, науковий співробітник лабораторії, ДУ «Інститут медицини праці імені Ю.І. Кундієва НАМН », спеціальність 14.02.01 (медичні);

15. Чміль Віталій Данилович, д.біол.н., старший науковий співробітник, головний науковий співробітник відділу, ДП «Науковий центр превентивної токсикології, харчової та хімічної безпеки імені академіка Л. І. Медведя», спеціальність 14.02.01 (біологічні);

16. Шафран Леонід Мойсейович, д.мед.н., професор, перший заступник директора, ДП «Український науково-дослідний інститут медицини транспорту» МОЗ України, спеціальність 14.02.01 (медичні);

17. Яворовський Олександр Петрович, д.мед.н., професор, академік НАМН України, завідувач кафедри, Національний медичний університет імені О. О. Богомольця, спеціальність 14.02.01 (медичні).