Науково-дослідні підрозділи Інституту


ВІДДІЛ ГІГІЄНІЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ ТА НОРМУВАННЯ ФАКТОРІВ ВИРОБНИЧОГО СЕРЕДОВИЩА


ВІДДІЛ ГІГІЄНИ ПРАЦІ У СІЛЬСЬКОМУ ГОСПОДАРСТВІ


ВІДДІЛ ФІЗІОЛОГІЇ ПРАЦІ


ВІДДІЛ ПРОФЕСІЙНОЇ ПАТОЛОГІЇ, КЛІНІКА ПРОФЕСІЙНИХ ЗАХВОРЮВАНЬ


ВІДДІЛ ЕПІДЕМІОЛОГІЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ