Структурні підрозділи

ВІДДІЛ ГІГІЄНІЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ ТА НОРМУВАННЯ ФАКТОРІВ ВИРОБНИЧОГО СЕРЕДОВИЩА

Лабораторія промислової токсикології та гігієни праці при використанні хімічних речовин

Лабораторія по вивченню і нормуванню фізичних факторів виробничого середовища

Випробувальний центр з сертифікації обладнання, яке генерує оптичне випромінювання

ВІДДІЛ ГІГІЄНИ ПРАЦІ У СІЛЬСЬКОМУ ГОСПОДАРСТВІ:

Лабораторія токсикології пестицидів і гігієни праці при їх застосуванні

Лабораторія аналітичної хімії і моніторингу токсичних речовин

ВІДДІЛ ФІЗІОЛОГІЇ ПРАЦІ

Лабораторія психофізіології праці

Лабораторія гігієни і фізіології змінної праці

Лабораторія випробувань транспортних засобів та продукції машинобудування

ВІДДІЛ ПРОФЕСІЙНОЇ ПАТОЛОГІЇ

КЛІНІКА ПРОФЕСІЙНИХ ЗАХВОРЮВАНЬ

Терапевтичне відділення

Неврологічне відділення

Відділення відновлюваного лікування (Поліклініка)

ВІДДІЛ ЕПІДІМІОЛОГІЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ

Лабораторія моніторингу професійного здоров`я

Група науково-медичної інформації та міжнародних зв`язків

Наукова бібліотека

ЛАБОРАТОРІЯ КАНЦЕРОГЕННОЇ НЕБЕЗПЕКИ ТА ПРОФІЛАКТИКИ ПРОФЕСІЙНОГО РАКУ

ЛАБОРАТОРІЯ МЕДИКО-БІОЛОГІЧНИХ КРИТЕРІЇВ ПРОФЕСІЙНИХ ВПЛИВІВ ТА ГІГІЄНИ ПРАЦІ У ЗВАРЮВАЛЬНОМУ ВИРОБНИЦТВІ

АДМІНІСТРАТИВНО-ГОСПОДАРСЬКА ЧАСТИНА

КЛІНІКА ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНИХ ТВАРИН