Державна установа
«Інститут медицини праці імені Ю.І. Кундієва
Національної академії медичних наук України»

Оперативні дані


Кількість медичних працівників, хворих на COVID-19, щодо яких надійшли повідомлення про нещасний випадок під час виконання посадових обов’язків, станом на тепер становить

Науково-дослідні підрозділи Інституту


ВІДДІЛ ГІГІЄНІЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ ТА НОРМУВАННЯ ФАКТОРІВ ВИРОБНИЧОГО СЕРЕДОВИЩА


ВІДДІЛ ГІГІЄНИ ПРАЦІ У СІЛЬСЬКОМУ ГОСПОДАРСТВІ


ВІДДІЛ ФІЗІОЛОГІЇ ПРАЦІ


ВІДДІЛ ПРОФЕСІЙНОЇ ПАТОЛОГІЇ, КЛІНІКА ПРОФЕСІЙНИХ ЗАХВОРЮВАНЬ


ВІДДІЛ ЕПІДЕМІОЛОГІЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ