Анонс

 • ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ

   

  17 березня 2020 року відбудеться захист дисертацій

   

  Андрусишина Ірина Миколаївна

   

  ГІГІЄНІЧНА ОЦІНКА ВПЛИВУ МЕТАЛІВ НА ЕНДОКРИННУ СИСТЕМУ ЯК ТЕХНОГЕННИХ ФАКТОРІВ МАЛОЇ ІНТЕНСИВНОСТІ

  дисертація на здобуття наукового ступеня доктора біологічних наук за спеціальністю 14.02.01 — гігієна та професійна патологія

  Автореферат дисертації Андрусишиної Ірини Миколаївни

  Summary

   

  Бубало Наталія Миколаївна

  УРАЖЕННЯ ГЕПАТОБІЛІАРНОЇ СИСТЕМИ, МЕТАБОЛІЧНІ ПОРУШЕННЯ ТА ОБЕЗОГЕННІ ЕФЕКТИ У ХВОРИХ, ЩО ПЕРЕНЕСЛИ ГОСТРІ ТА ХРОНІЧНІ ІНТОКСИКАЦІЇЇ ПЕСТИЦИДАМИ

  дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук  за спеціальністю 14.03.06 – токсикологія

   

  Автореферат дисертації Бубало Наталії Миколаївни

  Summary

Наші Послуги

 • Наша головна діяльність - надання медичної допомоги працюючому населенню

  МЕДИЦИНА ПРАЦІ - це область профілактичної медицини, що вивчає характеристики праці, умови праці та їх вплив на здоров'я працівників з метою визначення заходів профілактики професійних і виробничо-обумовлених захворювань, використання в практичній діяльності ефективних засобів збереження і зміцнення здоров'я людей...
  (Енциклопедія з охорони праці)

Наші фото