Лабораторія токсикології пестицидів і гігієни праці при їх застосуванні

Лабораторія токсикології пестицидів та гігієни праці при їх застосуванні (Лаборатрія ТПГПЗ) вийшла з найстарішої лабораторії інституту – лабораторії токсикології, створеної у 1929 році під керівництом представника школи одного з найвідоміших радянських токсикологів – Кравкова – професора Шкавери Г.Л.

У 60-роки в лабораторії керівництвом Л.І. Медведя розпочалися дослідження з токсикології пестицидів на основі фосфорорганічних сполук, карбамінової кислоти, тіо- та дитіокарбамінової кислот (Ю.С. Каган, О.М. Буркацька, Г.О. Войтенко, В.Г. Цапко, Є.І. Спину та ін.), розроблялися нові методи дослідження токсичного впливу пестицидів на репродуктивну функцію та розвиток, з’ясовувались мутагенні та сенсибілізуючі ][ властивості (І.О. Аніна, В.М. Карпенко, І.Л. Медведь, О.І. Оліфір та ін.).

Основним спрямуванням наукової діяльності лабораторії в теперішній час стало використання математичного моделювання для визначення однієї з найбільш вагомих складових шкідливого впливу пестицидів – крізьшкірного їх надходження до організму. Математичне моделювання на основі сучасних уявлень про проникнення хімічних речовин крізь шкіру з позиції теорії дифузії та теорії розчинності дозволило більш точно усвідомити кількісну сторону у формуванні «крізьшкірної» частки експозиційної дози та її «квоти» в уявлені про допустиму абсорбовану дозу пестициду. Вирішення цього питання робить можливим розробку гігієнічного нормативу – максимально допустимого рівня забруднення шкіри пестицидами з офіційного прийнятого в Європейському Союзі допустимого рівня впливу на оператора (ДРВПО) на основі системного підходу (так зване «реверсне» моделювання).

В найостанніші роки в лабораторії запроваджена розробка моделювання проникності шкіри пестицидів у фазі несталого процесу, що є типовим явищем у життєдіяльності людини за умов виникнення ризиків для здоров’ людини, пов’язаних з пестицидами, присутніми в об’єктах навколишнього середовища (прийом ванн та купання, робота на присадибних ділянках, догляд за рослинами і т.і.).

Характерною особливістю роботи лабораторії на сучасному етапі є поєднання наукових досліджень з госпрозрахунковою діяльністю, яка слугує створенню нових можливостей для наукових досліджень лабораторії на основі використання новостворених молекул пестицидів і відповідної Інформаційної бази, що супроводжує їх запровадження. Усе це збагачує науковий досвід та розширює горизонти наукового світогляду співробітників.

Корисний досвід у цьому відношенні здобуто у співробітництві з фірмами Байєр Кропсайєнс (Німеччина), Монсанта (США), БАСФ (Німеччина), Зенека (Великобританія), РонПуленк (Франція), Агріфар АГ (Бельгія) та з багатьма іншими..

За останні роки співробітниками лабораторії одержано 3 патенти на корисні моделі з визначення експозиційних нашкірних доз пестицидів, морфо-хіміко-аналітичного дослідження проникнення хімічних речовин крізь шкіру, визначення порогових та неефективних рівнів похідних сульфонілсечовини в короткочасному експерименті.

До розділу 17:

Лабораторія надає інформаційні послуги та практичну допомогу державним та приватним підприємствам, закордонним фірмам та установам, приватним підприємствам та приватним особам з питань:

  • Токсикологічні дослідження хімічних речовин (пестицидів, мінеральних добрив, регуляторів росту рослин, дезінфекційних засобів та ін.) в обсязі первинної токсикологічної характеристи
  • Гігієнічні дослідження в плані державних випробувань пестицидів та агрохімікатів

Експертні висновки на продукцію, яка потребує розмитненню на державному кордоні при їх державній реєстрації в Держспожслужбі, Міністерстві природоресурсів та навколишнього середовища.