Матеріали наукових форумів

VII Національний конгрес з біоетики

30 вересн-2 жовтня 2019, Київ, Україна. – Київ: 2019. – 96 c.

Актуальні питання сучасної мікроелементології

Матеріали науково практичної конференції з міжнародною участю, присвяченій пам’яті академіка Ю.І.Кундієва, 4-5 жовтня 2018 р, Київ.- Київ: Альфа, 2018. – 96 c.