Дозвільні документи

Сертифікат визнання вимірювальних можливостей

Визнає вимірювальні можливості лабораторії промислової токсикології і гігієни праці при використанні хімічних речовин

Сертифікат визнання вимірювальних можливостей

Визнає вимірювальні можливості лабораторії випробувань транспортних засобів та продукції машинобудування

Сертифікат визнання вимірювальних можливостей

Визнає вимірювальні можливості міжвідомчої випробувальної лабораторії з вимірювання вмісту азбесту в повітрі

Сертифікат визнання вимірювальних можливостей

Визнає вимірювальні можливості лабораторії аналітичної хімії та моніторингу токсичних речовин

Сертифікат визнання вимірювальних можливостей

Визнає вимірювальні можливості лабораторії медико-біологічних критеріїв професійних впливів та гігієни праці у зварювальному виробництві

Сертифікат визнання вимірювальних можливостей

Визнає вимірювальні можливості лабораторії токсикології пестицидів та гігієни праці при їх застосуванні

Сертифікат визнання вимірювальних можливостей

Визнає вимірювальні можливості лабораторії психофізіології праці, гігієни і фізіології змінної праці

Сертифікат визнання вимірювальних можливостей

Визнає вимірювальні можливості клінічної та біохімічної лабораторії Клініки професійних захворювань

Сертифікат визнання вимірювальних можливостей

Визнає вимірювальні можливості лабораторії по вивченню і нормуванню фізичних факторів виробничого середовища

Свідоцтво з акредитації установ і організацій

На проведення робіт з гігієнічної регламентації небезпечних факторів