Лабораторія гігієни і фізіології змінної праці

Лабораторія гігієни і фізіології змінної праці створена в 2011 році на базі об’єднання багаторічних напрацювань лабораторій фізіології розумової праці (акад.О.О.Навакатікян), фізіології праці операторів великих технологічних об’єктів (д.мед.н. О.В.Карпенко), гігієни праці в рільництві (проф. В.І.Чернюк), а з 2017 року також ресурсів лабораторії гігієни і фізіології праці жінок і підлітків (проф. В.О.Бузунов, к.мед.н . А.Н.Каракашян). Керує лабораторією чл.-кор. НАМНУ, проф. В.І.Чернюк

Основний напрямок досліджень лабораторії – виявлення фізіологічних закономірностей забезпечення професійної надійності і збереження здоров’я працюючої людини в умовах змінної і нічної праці, продовженого робочого часу з метою вдосконалення принципів державного санітарного законодавства в галузі гігієни і фізіології праці, принципів моніторингу поточної працездатності і функціонального стану працюючої людини, зокрема – в умовах високого нервово-емоційного напруження, при роботі в системах «людина-машина», «людина-людина». У лабораторії здійснюються комплексні фізіолого-гігієнічні дослідження фізіологічного забезпечення трудової діяльності в лабораторних і виробничих умовах, та його особливостей при роботі в нічний час і в умовах продовжених робочих годин.

У теперішній час дослідницькою платформою лабораторії в національній економіці України є ключові професії в тих галузях економічної діяльності, де використовується змінна і нічна праця:

• промисловість (енергетика, видобувна промисловість та розробка кар’єрів, переробна промисловість, електро-, газо- та водопостачання);

• сільське, лісове та рибне господарство;

• будівництво;

• транспорт, складське господарство, поштова та кур’єрська діяльність, інформація та телекомунікації;

• торгівля, ресторанний бізнес, розважальна індустрія;

• медицина;

• оборонні, поліцейські та силові структури;

• служби екстреного реагування (рятувальники, пожежники, аварійно-ремонтні бригади).

Основні результати досліджень.

У працівників змінної праці виявлені класичні кореляти формування втоми (за показниками функціонального стану ЦНС), що значно поглиблюються у нічний час доби з появою ознак перевтоми організму при ЕЕГ дослідженні. Провідним діапазоном віково-стажевої адаптації біоелектричної активності головного мозку до напруженої розумової праці є бета-діапазон.

У віці після 40 років спостерігається виснаження ресурсів адаптації і ознаки підвищення активації симпатичних регуляцій, що асоціюється зі зростанням ризику розвитку коронарної патології.

Виявлені порушення корелюють з погіршенням ефективності переробки інформаційних потоків та підвищенням аварійності в роботі людини-оператора.

Розроблено спосіб корекції функціонального стану організму за допомогою бінауральної синхронізації роботи півкуль головного мозку та інші заходи профілактики.

Подальшим розвитком цього наукового напрямку є дослідження проблем змінної праці в екстремальних умовах (шахтарі, гірничорятувальники, хірурги швидкої допомоги).

Послуги організаціям і фізичним особам:

• Удосконалення графіків змінної праці, режимів праці і відпочинку

• Гігієнічна оцінка умов праці, атестація робочих місць

• Санітарно-епідеміологічна експертиза різних видів продукції