Лабораторія по вивченню і нормуванню фізичних факторів виробничого середовища

Лабораторія по вивченню і нормуваннюфізичних факторів виробничого середовища створена в 1996 р. на базі лабораторії виробничого мікроклімату (1928 – 1993 рр.), лабораторії шуму та вібрації (1953 – 1993 р.р.), лабораторії промислового освітлення (1928 – 1982 р.р.).

Засновниками цих лабораторій буди видатні вчені – чл.-кор. АМН СРСР Г.Х. Шахбазян, проф. М.К. Вітте, проф. Й.М. Ерман, проф. О.О. Меньшов, к.м.н. А.Є. Кірієнко. У різні часи у цих лабораторіях працювали чл.-кор. НАМН України В.І. Чернюк, проф. Ф.М. Шлейфман, д.м.н. Л.А. Гвозденко Л.А., д.м.н. Е.П. Орловська та інші.

Керівник лабораторії по вивченню і нормуванню фізичних факторів виробничого середовища – д.б.н. В.І. Назаренко.

Головними напрямками наукової діяльності лабораторії є вивчення механізмів ізольованого та комбінованого впливу фізичних факторів (шум, вібрація, електромагнітні поля, мікроклімат, освітлення, інше) на організм людини, обґрунтування та удосконалення гігієнічних нормативів щодо фізичних факторів у виробничому середовищі, розробка та впровадження профілактичних заходів, сертифікація засобів індивідуального захисту. Лабораторія має плідну наукову співпрацює з провідними установами НАН та МОН України.

Серед головних розробок лабораторії, у практику охорони здоров’я, з 1996 року – 9 ДСанПіНів, 29 ДСТУ, 3 патенти на корисну модель.Серед останніх розробок – санітарно-гігієнічні вимоги щодо використання систем променевого опалення у виробничих приміщеннях (Методичні рекомендації, К., 2008 р.) та методичні рекомендації «Критерії класифікації виробничих об’єктів за ступенем їх небезпеки для здоров’я працівників» ( К., 2005), «Профілактика офтальмологічної патології людини в екстремальних умовах» (Київ, 2008). У 2004 р. співробітниками лабораторії були проведені дослідження умов праці та побуту на антарктичній станції Академік Вернадський.

В даний час основними напрямками досліджень є з’ясування особливостей впливу нових факторів виробничого середовища – гіпогеомагнітного поля та світлодіодного освітлення на організм людини. В результаті, запропоновано гігієнічні рекомендації щодо оптимізації світлового середовища при використанні світлодіодних джерел освітлення (з урахуванням їх колірної температури) та геомагнітного фону у виробничих і офісних приміщеннях. Перспективним напрямком наукових досліджень є подальше вивчення механізмів комбінованої дії фізичних факторів різної природи.

Здобутки фахівців лабораторії спільно з Інститутом фізики напівпровідників ім. В.Є. Лашкарьова НАНУ в організації виробництва і гігієнічній сертифікації енергоефективних світлодіодних освітлювальних систем відзначено Державною премією України в галузі науки і техніки за 2016 р.

Лабораторія пропонує наступні послуги всім зацікавленим установам та фізичним особам:

– Виконання науково-дослідницьких робот щодо дослідження впливу фізичних факторів на організм людини та їх гігієнічна регламентація.

– Сертифікація засобів індивідуального захисту від впливу оптичного випромінювання.

– Розробка профілактичних заходів щодо несприятливого впливу фізичних факторів на виробництві.

– Атестація робочим місць за умовами і характером праці.

Санітарно-епідеміологічна експертиза промислової продукції.