Монографії співробітників

Алюміній у питній воді і здоров’я людини

Андрусишина І.М. - Київ : WaterNet, 2018. - 38 с.

Актуальні питання сучасної мікроелементології

Андрусишина І. М., Голуб І. О., Лампека О. Г. . - Київ : WaterNet, 2018. - 38 с.

Актуальні питання сучасної мікроелементології

4-5 жовтня 2018 р, Київ.- Київ: Альфа, 2018. – 96 c.

Нариси з токсикології важких металів. Випуск IV – Марганець, Хром

За заг. ред. акад. НАМН України І.М. Трахтенберга. - Київ : Авіцена, 2018. - 88 c.

Професія і туберкульоз. Український вимір

А. М. Нагорна, Д. В. Варивончик, М. П. Соколова, І. Г. Кононова. – Київ: ВД «Авіцена», 2019. – 304 с. ISBN 978-617-7597-19-2

«Керування безпекою здоров’я працівників: теорія і практика»: до 25 річчя заснування журналу «Охорона праці»

за заг. ред. Д.Л. Матвійчука, В.І. Цопи, чл.-кор. НАМНУ А.М. Нагорної, І.Г. Кононової - Київ: ТОВ « Редакція журналу «Охорона праці», 2020. - 287 с. ISBN 978-966-8491-16.0

2020

«Керування безпекою здоров’я працівників: теорія і практика»: до 25 річчя заснування журналу «Охорона праці»

/ за заг. ред. Д.Л. Матвійчука, В.І. Цопи, чл.-кор. НАМНУ А.М. Нагорної, І.Г. Кононової - Київ: ТОВ « Редакція журналу «Охорона праці», 2020. - 287 с. ISBN 978-966-8491-16.0

Фізіолого-гігієнічні особливості процесу реабілітації військовослужбовців після перебування в зоні бойових дій

/ Кальниш В.В. - Вінниця: ТОВ "Мсркьюрі-Поділля” 2020. - 300 с.

2019

Наукові здобутки з медицини праці. Історія та сучасність

/ за заг. pед. aкад. НАМНУ І. М. Трахтенберга, чл.-кор. НАМНУ В. І. Чернюка – Київ: Авіцена, 2019. – 400 с.

Професія і туберкульоз. Український вимір

/ А.М. Нагорна, Д.В. Варивончик, М.П. Соколова, І.Г. Кононова. – Київ: ВД «Авіцена», 2019. – 304 с. ISBN 978-617-7597-19-2

Лікарська токсикологія. Доклінічні дослідження

/ за заг. pед. акад. НАМН України, чл.-кор. НАН України І. М. Трахтенберга. – Київ: Авіцена, 2019 – 544 с.

Профілактична промислова токсикологія. Наукові пріоритети, досвід та перспективи

/ за заг. pед. акад. НАМН України, чл.-кор. НАН України І. М. Трахтенберга. – Київ: Авіцена, 2019 – 192 с.

Пестициди та їх еколого-токсикологічна оцінка

/ С.В.Хижняк, Ю.С. Баранов, В.Ф Демченко, В.М. Войціцький . - Київ: Ред.-вид. відділ НУБіП України, 2019.-226 с.

Працездатність та надійність напруженої операторської діяльності: механізми формування та методи оцінки

/ В.В., Кальниш, А.В. Швець. – Вінниця: «ПП Балюк І.Б.», 2019. - 352 с.

2018

Нариси з токсикології важких металів. Випуск IV – Марганець, Хром

/ за заг. ред. акад. НАМН України І.М. Трахтенберга. - Київ : Авіцена, 2018. - 88 c.

Біль у спині як медична та соціальна проблема: клініко-епідеміологічний аналіз

/ А. М. Нагорна, А. В. Басанець. - Киев : Авіцена, 2018. - 191 с.: рис., табл.

Медична допомога працівникам: проблеми та їх вирішення

/ А. М. Нагорна, Н. В. Гречківська. - Київ : Авіцена, 2018. - 260 с.: рис., табл

Наноматеріали на робочому місці: актуальні питання безпеки праці

/ О. Б. Леоненко, О. В. Демецька, Н. С. Леоненко. - Київ : Авіцена, 2018. - 143 с. : рис., табл.

Нейротоксикологія: морфологічні аспекти

/ С. Б. Геращенко, С.П. Луговський, І.М. Трахтенберг [та ін.]. - Івано-Франківськ : Видавець Кушнір Г. М., 2018. - 472 с.

Алюміній у питній воді і здоров’я людини

/ Андрусишина І.М. - Київ: WaterNet, 2018. - 38 с.

Марганець у воді – небезпечний полютант

/ Андрусишина І. М., Голуб І.О., Лампека О.Г. - Київ: WaterNet, 2018. - 38 с.

Друковані праці Ісаака Михайловича Трахтенберга. 1943-2018

/ ред. Н. Данкевич, укл. І. Губар . - Київ: Авіцена, 2018. – 192 c.

Працездатність та надійність напруженої операторської діяльності: механізми формування та методи оцінки

/ В.В., Кальниш, А.В. Швець. – Вінниця: «ПП Балюк І.Б.», 2019. - 352 с.

2017

Академік Юрій Ілліч Кундієв. Особистість, Учений, Громадський діяч

/ редкол.: В. І. Цимбалюк, І. М. Трахтенберг, В. І. Чернюк. - Київ : Авіцена, 2017. - 262 с.

Лікарська токсикологія. Ювілейні нотатки

/ І.М. Трахтенберг [та ін.] ; за заг. ред. акад. НАМН України, чл.-кор. НАН України І.М. Трахтенберга. - Київ : Авіцена, 2017. - 95 с.: іл.

Нариси з токсикології важких металів. Вип. III. Кадмій

/ за заг. ред. акад. НАМН України І.М. Трахтенберга. - Київ : Авіцена, 2017. - 64 c.

Нариси з токсикології важких металів. Випуск V – Залізо

/ за заг. ред. акад. НАМН України І.М. Трахтенберга. - Київ : Авіцена, 2017. - 88 c.