57-а науково-практична конференція молодих вчених «Актуальні питання гігієни праці та професійної патології»

Інформаційний лист

Запрошуємо Вас взяти участь у роботі 57-ї науково-практичної конференції молодих вчених «Актуальні питання гігієни праці та професійної патології», до 94-ї річниці створення державної установи «Інститут медицини праці імені Ю. І. Кундієва Національної академії медичних наук України», яка відбудеться у м. Києві 24 листопада 2022 року на базі ДУ «ІМП імені Ю.І. Кундієва НАМН України».

Організатори: Державна установа «Інститут медицини праці імені Ю.І. Кундієва Національної академії медичних наук України» (Рада молодих вчених). Конференція спрямована на підвищення якості та інноваційних шляхів розвитку наукових досліджень в галузі медицини праці.

Робота планується за такими напрямками:

 • збереження здоров’я працюючих різних сфер діяльності;
 • медицина праці і професійні захворювання;
 • методи визначення професійних та екологічних ризиків, оцінка та управління;
 • інноваційні технології профілактики, діагностики, лікування і реабілітації хворих на професійні захворювання.

Робочі мови конференції: українська, англійська.

Програма конференції буде сформована на основі заявлених доповідей.

Матеріали конференції будуть опубліковані у вигляді тез доповідей.

Участь у конференції безкоштовна.

Форма участі: усна доповідь з презентацією, вільний слухач.

До участі в якості доповідачів-конкурсантів конференції запрошуються вчені віком до 35 років, які мають вищу освіту не нижче магістерського рівня, або вчені віком до 40 років, які мають науковий ступінь доктора наук або навчаються в докторантурі. Особливою традицією даного заходу є проведення конкурсу доповідей молодих вчених.

Доповідачі конференції отримують сертифікат та можуть позачергово безкоштовно опублікувати статті в «Українському журналі з проблем медицини праці». Журнал включено до переліку наукових фахових видань України (категорія «Б») з медичних спеціальностей, код 222 (Наказ МОН України № 1301 від 15.10.2019 р.), та з біологічних спеціальностей, код 091 (Наказ МОН України № 1643 від 28.12.2019 р.), в яких можуть публікуватися основні результати дисертаційних робіт.

Збірник наукових праць (тези доповідей учасників науково-практичної конференції) буде розміщено в електронному вигляді на сайті інституту:  https://imtuik.org.ua/

Бажаючих взяти участь у роботі конференції просимо надіслати заповнену заявку та тези доповіді до 10 листопада 2022 року на електронну адресу: impvs2021@gmail.com

Вимоги до оформлення тез доповідей додаються.


ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ ТЕЗ ДОПОВІДЕЙ

У МАТЕРІАЛАХ КОНФЕРЕНЦІЇ

Тези доповіді подаються українською або англійською мовою до «10» листопада 2022 року. Обсяг тексту до 2 сторінок формату А4, всі поля – 2 см., шрифт Times New Roman, кегль 12, інтервал одинарний. Рисунки не приймаються. У посиланні на літературні джерела в тексті подавати в дужках прізвище автора та рік публікації. Просимо не використовувати зміни реєстрів, шрифтів, форматування тексту, виділень.

Обовязкова структура тез доповідей:

 • УДК
 • прізвища та імена всіх авторів (прізвище доповідача підкреслити);
 • назва доповіді;
 • офіційна назва установи/організації усіх авторів (з позначенням індексами 1, 2 );
 • поштова адреса установи/організації;
 • e-mail;
 • короткий зміст доповіді (тез): вступ, мета, матеріали і методи, результати та висновки.

Автори несуть повну відповідальність за зміст тексту і правильність оформлення. Оргкомітет залишає за собою право відхилити матеріали, що не відповідають тематиці конференції чи оформлені без дотримання вищевказаних правил.Зразок оформлення тез:

УДК

Шевченко А.А., Іванов В.В.

САНІТАРНО-ГІГІЄНІЧНА ЕКСПЕРТИЗА ВИРОБНИЧИХ ОБ’ЄКТІВ

Державна установа «Інститут медицини праці імені Ю. І. Кундієва

Національної академії медичних наук України»

вул. Саксаганського, 75, м. Київ, 01033, Україна

e-mail:

Текст тез (вступ, мета, матеріали і методи, результати та висновки)Увага! Тези, реєстраційна форма на участь у конференції приймаються до «10» листопада 2022 року!

Адреса проведення конференції:

Київ, вул. Саксаганського, 75, ДУ «ІМП імені Ю.І. Кундієва НАМН»

Електронна адреса організаційного комітету конференції: impvs2021@gmail.com

Телефони організаційного комітету конференції: +38 (044) 289-43-05

Учений секретар ‒ Мельник Наталія Андріївна +38(073)468-85-80ЗАЯВКА УЧАСНИКА

57-ої науково-практичної конференції молодих вчених

«Актуальні питання гігієни праці та професійної патології»,

«24»  листопада 2022 р.

Державна установа Інститут медицини праці

імені Ю.І. Кундієва НАМН України

Не пізніше «10»  листопада   2022 р.                     e-mail: impvs2021@gmail.com

ПІБ 
Повна назва установи 
Структурний підрозділ 
Посада 
Контактний телефон та e mail 
Поштова адреса 
Назва доповіді 
Автори 
Форма участіon line
Форма доповідідоповідь з презентацією або заочна (публікація тез у збірнику)
Секція (напрямок роботи)збереження здоров’я працюючих різних сфер діяльності;медицина праці і професійні захворювання;методи визначення професійних та екологічних ризиків, оцінка та управління;інноваційні технології профілактики, діагностики, лікування і реабілітації хворих на професійні захворювання.