Конкурс на заміщення вакантних посад

  1. Учений секретар Установи
  2. Відділ гігієни праці в сільському господарстві:
    Лабораторія токсикології пестицидів та гігієни праці при їх застосуванні: – молодший науковий співробітник (3 посади)
  3. Відділ гігієнічних досліджень та нормування факторів виробничого середовища:
    Лабораторія промислової токсикології та гігієни праці при використанні хімічних речовин: – науковий співробітник (1 посада)
  4. Відділ фізіології праці:
    Лабораторія гігієни і фізіології змінної праці – молодший науковий співробітник (1 посада)

Термін конкурсу – 1 місяць з дня оголошення.
Документи надсилати за адресою: 0133, м.Київ, вул. Саксаганського, 75, ДУ «ІМП імені. Ю.І.Кундієва НАМН», т.в.о. ученого секретаря Мельник Н.А.
Телефон для довідок: (044) 289 43 05.