Керівництво Інституту прийняли участь у Загальних Зборах НАМН України

Керівництво «Інституту медицини праці імені Ю.І. Кундієва НАМН України», т.в.о директора Іщейкін К.Є., заступник директора Сисоєнко І.В. та колектив, в тому числі завідуючий лабораторії «Промислової токсикології та гігієни праці» Трахтенберг І.М. сьогодні прийняли участь у Загальних Зборах НАМН України на яких обговорили результати діяльності Національної академії медичних наук України 2016-2020.
Відбулась доповідь Президента НАМНУ академіка Цимбалюка В.І. про плани і перспективи розвитку НАМНУ.

Ми повністю підтримуємо напрями реформування діяльності НАМН України, а саме:

  • Зосередження на пріоритетних, в напрямах фундаментальних і прикладних дослідженнях та їх акредитації;
  • Підтримка медичних наукових шкіл, залучення до наукових установ НАМН України талановитої молоді;
  • Підвищення рівня освітньої діяльності в підготовці наукових кадрів вищої кваліфікації;
  • Удосконалення надання високоспеціалізованої медичної допомоги з використанням найсучасніших медичних технологій;
  • Перезавантаження всієї системи управління та механізмів фінансування наукових установ НАМН України;
  • Стимулювання дослідників до наукової кар’єри з використанням таких важливих інструментів, як збільшення заробітної плати, програми обміну тощо;
  • Посилення інтеграції у міжнародний науковий простір та сприяння публікаціям у міжнародних виданнях.