Конкурс на заміщення вакантних посад

Державна установа «Інститут медицини працi імені Ю.І. Кундієва Національної академії медичних наук України»

ОГОЛОШУЄ КОНКУРС

на заміщення вакантних посад:

 1. Заступника директора з наукової роботи – 1 посада.
 2. Завідувача сектору з вивчення мікроелементозів. Лабораторії медико-біологічних критеріїв та екологічних впливів і гігієни праці в аграрному та промисловому виробництві -0,5 посади.
 3. Наукового співробітника сектору з вивчення мікроелементозів. Лабораторії медико-біологічних критеріїв та екологічних впливів і гігієни праці в аграрному та промисловому виробництві -1 посада.
 4. Молодшого наукового співробітника лабораторії гігієни і фізіології праці та вивчення наслідків військової агресії – 1 посада.
 5. Молодшого наукового співробітника лабораторії гігієни і фізіології праці та вивчення наслідків військової агресії– 0,5 посади.
 6. Завідувача лабораторії промислової токсикології і гігієни праці при використанні хімічних речовин імені академіка НАМН України Трахтенберга Ісаака Михайловича -1 посада.
 7. Молодшого наукового співробітника лабораторії промислової токсикології і гігієни праці при використанні хімічних речовин імені академіка НАМН України Трахтенберга Ісаака Михайловича -0,5 посади.
 8. Молодшого наукового співробітника лабораторії промислової токсикології і гігієни праці при використанні хімічних речовин імені академіка НАМН України Трахтенберга Ісаака Михайловича -0,5 посади.
 9. Завідувача санітарної лабораторії – 1 посада.
 10. Завідувача лабораторії токсикології пестицидів і гігієни праці при їх застосуванні – 1 посада.
 11. Молодшого наукового співробітника лабораторії токсикології пестицидів і гігієни праці при їх застосуванні – 1 посада.
 12. Молодшого наукового співробітника Групи профпатології Лабораторії епідеміологічних досліджень, профпатології та моніторингу професійного здоров’я Відділу епідеміології, фізіології та гігієни праці. – 0,25 посади.
 13. Наукового співробітника Лабораторії по вивченню і нормуванню фізичних факторів виробничого середовища Відділу по вивченню факторів виробничого середовища і гігієнічних досліджень – 1 посада.

Термін конкурсу – 1 місяць з дня оголошення.

Документи надсилати за адресою: 01033, м. Київ, вул. Саксаганського, 75, ученому секретареві Мельник Наталії Андріївні.

Телефон для довідок: (044) 289 43 05.