Конкурс на заміщення вакантних посад

Державна установа iнститут медицини працi імені Ю.І. Кундієва Національної академії медичних наук України оголошує конкурс на заміщення вакантних посад:

 1. Санітарна лабораторія – завідувач
 2. Випробувальний центр – керівник
 3. Випробувальний центр з комплексних випробувань пестицидів та агрохімікатів – керівник

Для участі в конкурсі необхідно надати такі документи:

 1. письмову заяву на ім’я директора про участь у конкурсі, написану власноруч;
 2. копію документа, що посвідчує особу;
 3. заповнену особову картку (встановленого зразка);
 4. автобіографію;
 5. копію трудової книжки (за наявності);
 6. копії документів про вищу освіту, підвищення кваліфікації, присудження наукового ступеня, присвоєння вченого звання, військового квитка (для військовослужбовців або військовозобов’язаних);
 7. перелік наукових праць, опублікованих у вітчизняних та/або іноземних (міжнародних) рецензованих фахових виданнях;
 8. письмову згоду на обробку персональних даних.

Термін конкурсу – 1 місяць з дня оголошення.

Документи надсилати за адресою: 0133, м.Київ, вул.. Саксаганського, 75, ДУ «ІМП імені. Ю.І.Кундієва НАМН», ученому секретарю Мельник Н.А.

Телефон для довідок: (044) 289 43 05.