Перелік переможців конкурсу на заміщення вакантних наукових посад Інституту

  • Молодший науковий співробітник лабораторії токсикології пестицидів і гігієни праці при їх застосуванні – Донцова Дарія Олександрівна;
  • Молодший науковий співробітник лабораторії токсикології пестицидів і гігієни праці при їх застосуванні – Пригунова Вікторія Вікторівна
  • Молодший науковий співробітник лабораторії токсикології пестицидів і гігієни праці при їх застосуванні – Заліпухін Олег Дмитрович
  • Учений секретар ДУ «Інститут медицини праці імені Ю.І. Кундієва НАМН України» – Мельник Наталія Андріївна
  • Науковий співробітник лабораторії промислової токсикології та гігієни праці при використанні хімічних речовин – Губар Інна Володимирівна.
  • Молодший науковий співробітник лабораторії гігієни і фізіології змінної праці – Довгопола Світлана Павлівна.