Перелік переможців конкурсу на заміщення вакантних наукових посад

 • Заступник директора з наукової роботи – Демченко Віолетта Федорівна.
 • Завідувач сектору з вивчення мікроелементозів лабораторії медико-
  біологічних критеріїв професійних та екологічних впливів і ГП в
  аграрному та промисловому виробництві – Андрусишина Ірина
  Миколаївна
  .
 • Науковий співробітник сектору з вивчення мікроелементозів лабораторії
  медико-біологічних критеріїв професійних та екологічних впливів і ГП в
  аграрному та промисловому виробництві – Лампека Олена Григорівна.
 • Молодший науковий співробітник лабораторії промислової токсикології і
  гігієни праці при використанні хімічних речовин імені академіка НАМН
  України Трахтенберга Ісаака Михайловича – Герасімова Ольга
  Володимирівна
  .
 • Молодший науковий співробітник лабораторії промислової токсикології і
  гігієни праці при використанні хімічних речовин імені академіка НАМН
  України Трахтенберга Ісаака Михайловича – Рябовол Василь
  Миколайович
  .
 • Завідувач санітарної лабораторії – Гончаров Олександр Едуардович.
 • Завідувач лабораторії токсикології пестицидів та гігієни праці при їх
  застосуванні – Коваленко Вадим Феодосійович.
 • Молодший науковий співробітник лабораторії гігієни і фізіології праці та
  вивчення наслідків військової агресії – Маврикін Євгеній Олексійович.
 • Молодший науковий співробітник лабораторії епідеміологічних
  досліджень, профпатології та моніторингу професійного здоров’я – Муха
  Юлія Юріївна
  .
 • Науковий співробітник лабораторії по вивченню і нормуванню фізичних
  факторів виробничого середовища – Чередніченко Інна Миколаївна.