Підсумки робочої наради щодо зміни принципів роботи Держпраці на основі посилення соціального діалогу у сфері забезпечення безпечної та задекларованої праці

Сьогодні в Інституті медицини праці ім. Ю.І. Кундієва НАМН України» відбувся важливий захід – спільна нарада за участі заступниці Міністра економіки України Світлани Глущенко, т.в.о Голови Державної служби України з питань праці Віталія Сажієнко, першого заступника Голови Держпраці Ігора Дегнера, заступника директора з загальних питань Ірини Сисоєнко, посадових осіб Держпраці, представників профспілок, Федерації роботодавців та бізнесу. На цій нараді було важливе обговорення питання щодо посилення соціального діалогу у сфері забезпечення безпечної та задекларованої праці.

Було досягнуто спільної згоди щодо необхідності розроблення національного плану безпечних умов праці, зниження травматизму на виробництві шляхом формування превентивних методів, оскільки велика частина нещасних випадків на виробництві стається з вини працівників. Тому, Інститут працюватиме над новими підходами в цьому напрямку спільно з усіма зацікавленими сторонами.

У цій роботі важливу роль має наш Інститут як основний розробник діючих Державних санітарних норм «Гігієнічна класифікація праці за показниками шкідливості та небезпечності факторів виробничого середовища, важкості та напруженості трудового процесу».

Наша установа проводить попередні та профілактичні медичні огляди працюючих та на базі клініки, вирішує питання встановлення зв’язку захворювання із шкідливими умовами праці та трудового процесу. Окрім цього, наш Інститут займається питаннями встановлення професійної придатності працівників, що підлягають впливу небезпечних та шкідливих чинників виробничого середовища, проводить навчання фахівців з питань професійної патології, функціональної діагностики професійних захворювань, сучасних методів обстеження. А також атестація робочих місць є однією з важливих сфер діяльності Інституту.

За результатами наради було вирішено створити на базі Держпраці постійно діючий майданчик – науково-консультаційну раду для опрацювання найважливіших проблем у сфері безпечної та задекларованої праці. 

В рамках цього заходу Ірина Сисоєнко наголосила: «Європейська стратегія ВООЗ зі здоров’я у світі праці з позицій її мультидисциплінарності, спрямована на вирішення проблеми професійних та психосоціальних ризиків для здоров’я працюючих і розглядає роботу як детермінанту здоров’я. Створення оптимальних умов для реалізації досягнення європейських стандартів щодо гідних умов праці та збереження здоров’я працівників є одним із основних завдань, визначених Глобальним планом дій ВООЗ з медицини праці для усіх на 2006 – 2025 рр. Вирішення проблеми профілактики професійних та виробничо зумовлених захворювань є неможливим без об’єктивної фахової оцінки безпечності умов праці та стану виробничого середовища. Власне атестація робочих місць за умовами праці дозволяє регулювати стосунки між працівником та роботодавцем стосовно прав на належні умови праці та пільги й компенсації за роботу в шкідливих для здоров’я умовах. Компетентність проведення гігієнічних досліджень та належної оцінки одержаних результатів має вирішальне значення для проведення усієї системи подальших заходів, спрямованих на збереження здоров’я працюючих».