Привітання учасників 55-тої науково-практичної конференції молодих вчених і спеціалістів

Дирекція та науковий колектив Інституту вітає учасників 55-тої науково-практичної конференції молодих вчених і спеціалістів «АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ ГІГІЄНИ ПРАЦІ ТА ПРОФЕСІЙНОЇ ПАТОЛОГІЇ», присвяченій 92-ій річниці створення Державної установи “Інститут медицини праці імені Ю. І. Кундієва НАМН України”.

Медицина праці в Україні має тривалу та славетну історію. Провідне місце у цій сфері займає Державна установа «Інститут медицини праці імені Ю.І. Кундієва НАМН України», що носить ім’я славетного вченого, який разом з колективом науковців зробив неоцінений вклад у розвиток як вітчизняної, так і світової науки.

Збереження здоров’я працівників, запобігання розвитку професійної патології є важливими завданнями, які стоять перед лікарями та фахівцями різних напрямків. Актуальною є розробка методів визначення та оцінки професійних та екологічних ризиків, впровадження інноваційних технологій профілактики, діагностики, лікування і реабілітації хворих на професійні захворювання.

Потребують нагального вирішення проблеми медицини праці із урахуванням викликів сьогодення, що, у першу чергу, пов’язано із розповсюдженням інфекції COVID-19, впровадженням нових форм роботи, а також значним психоемоційним навантаженням. Особливо гостро стоїть проблема забезпечення безпеки праці медичних працівників, які мають високу імовірність не лише отримати професійне захворювання, але і ризикують власним життям, рятуючи хворих.

Розуміння даної проблематики повинно об’єднати зусилля фахівців різних напрямків. Особливо важливим є залучення молодих науковців, передача їм досвіду та забезпечення можливостей для самореалізації.

Бажаємо учасникам конференції творчої наснаги, нових ідей, успіху та нових наукових здобутків!

Т.в.о. директора д.мед.н., проф. Іщейкін К.Є. та колектив Інституту