Розпочався конкурс на вступ до аспірантури

В Державній установі «Інститут медицини праці імені Ю.І. Кундієва НАМН України» розпочато набір до аспірантури за спеціальністю 222 Медицина (спеціалізація «гігієна та професійна патологія»). Термін навчання в аспірантурі складає 4 роки. Зарахування до аспірантури відбувається на конкурсній основі до 01 вересня поточного року за умови успішного складання вступних іспитів. Правом вступу до аспірантури користуються особи, які мають вищу освіту (диплом магістра) у галузі медицини та кваліфікації лікаря-спеціаліста за спеціалізацією «Гігієна та професійна патологія».

Прийом документів для вступу до аспірантури відбувається з 10.07.2023 р. по 11.08.2023 р.  за адресою: м. Київ, вул. Саксаганського, 75, ДУ «ІМП імені Ю.І. Кундаєва НАМН», к. 211, учений секретар. Електронна адреса: impvs2021@gmail.com


Оголошення про конкурс щодо вступу в аспірантуру

Перелік документів для вступу до аспірантури