В дистанційному режимі відбулося чергове засідання Вченої Ради Інституту

В дистанційному режимі відбулося чергове засідання Вченої Ради Інституту

2021-04-16 19:34:35

Сьогодні 16 квітня 2021 р. в дистанційному режимі відбулося чергове засідання Вченої Ради Інституту

На засіданні розглянули та затвердили проекти НДР на 2022-2024 рр., а саме:

  1. «Токсиколого-гігієнічні дослідження наночастинок металів та оцінка ризику їх несприятливого впливу для здоров’я працюючих» керівник проекту академік НАМН України, чл.-кор. НАН України, д.м.н., проф., завідувач лабораторією промислової токсикології і гігієни праці при використанні хімічних речовин ДУ «ІМП імені Ю.І. Кундієва НАМН» Трахтенберг І.М.; відповідальний виконавець д.б.н., пр.н.с. Дмитруха Н.М.
  2. «Удосконалення візуалізаційної діагностики та системи профілактики інтерстиціальних захворювань легень професійної етіології (пневмоконіозу, наслідків гострого захворювання на COVID-19» керівники проекту т.в.о. директора ДУ «ІМП імені Ю.І. Кундієва НАМН», д.м.н., проф. Іщейкін К.Є., чл.-кор. НАМН України, д.м.н., проф., завідувач відділу професійної патології ДУ «ІМП імені Ю.І. Кундієва НАМН» Басанець А.В.; відповідальний виконавець к.м.н., с.н.с. Гвоздецький В.А.
  3. «Цільове тестування потенційної небезпеки наноматеріалів у рамках профілактики несприятливого професійного впливу на працюючих у сфері нанотехнологій» керівник проекту д.б.н., пр.н.с. лабораторії медико-біологічних критеріїв професійних впливів і гігієни праці у зварювальному виробництві ДУ «ІМП імені Ю.І. Кундієва НАМН» Леоненко О.Б., відповідальний виконавець н.с. Мовчан В.О.
  4. «Наукове обґрунтування гігієнічного регламенту застосування світлодіодних джерел світла для оптимізації умов праці у виробничих та офісних приміщеннях» керівник проекту д.б.н, с.н.с., завідувач лабораторії по вивченню і нормуванню фізичних факторів виробничого середовища ДУ «ІМП імені Ю. І. Кундієва НАМН» Назаренко В.І.; відповідальний виконавець к.м.н., с.н.с. Мартіросова В.Г.
  5. «Удосконалення методичних підходів до виявлення професійної та екологічної хімічної експозиції» керівник проекту к.б.н., с.н.с., завідувач лабораторією аналітичної хімії та моніторингу токсичних речовин ДУ «ІМП імені Ю.І. Кундієва НАМН» Демченко В.Ф.; відповідальні виконавці: д.б.н., с.н.с. Андрусишина І.М., к.хім.н., с.н.с. Баранов Ю.С.
  6. «Розробка організаційних основ та методичних підходів для впровадження технології телебіометрії та сенсорних мереж у сфері медицини праці в ризиконебезпечних галузях виробництва» керівник проекту к.м.н., с.н.с. лабораторії гігієни і фізіології змінної праці ДУ «ІМП імені Ю.І. Кундієва НАМН» Соловйов О.І.; відповідальний виконавець н.с., к.м.н. Кудієвський Я.В.
  7. «Вікові особливості формування робочого напруження при подовжених та нічних годинах роботи» керівник проекту д.б.н, с.н.с., лабораторії гігієни і фізіології змінної праці ДУ «ІМП імені Ю. І. Кундієва НАМН» Бобко Н.А.; відповідальний виконавець м.н.с. Довгопола С.П.

Вважаємо відповідальним та важливим вклад в розвиток медичної науки!

Працюємо над цим Всім колективом!