З глибоким сумом сповіщаємо…

Кірсенко Віктор Володимирович
01.09.1937 – 02.12.2021

На 85 році життя перестало битися серце Віктора Володимировича Кірсенка, кандидата медичних наук, старшого наукового співробітника лабораторії токсикології пестицидів та гігієни праці при їх застосуванні ДУ «Інститут медицини праці імені Ю.І. Кундієва НАМН України».

Майже 60 років свого життя Віктор Володимирович присвятив служінню  науці. Він почав свій науковий шлях  у  1962 році, коли за конкурсом вступив до аспірантури Київського НДІ гігієни праці та профзахворювань МОЗ УРСР.  З 1964 по 1965 р. – старший викладач спецкафедри Київського ордена Леніна державного університету імені Т.Г. Шевченка. Активна наукова діяльність Віктора Володимировича розпочалася у Київському інституті фармакології і токсикології МОЗ УРСР (тепер – ДУ «Інститут фармакології і токсикології НАМН України»), в якому він протягом 27 років (1965-1992 рр.) професійно та науково зростав від молодшого до провідного наукового співробітника та завідувача лабораторії загальної токсикології. Тут йому було присвоєно ДАК вчену ступінь кандидата медичних наук (1970 р.) та наукове звання старшого наукового співробітника (1978). Свою професійну діяльність Віктор Володимирович присвятив токсикології та профілактиці шкірно-резорбтивної дії бойових отруйних речовин, а в подальші роки – токсикології та гігієні пестицидів. 

     З 1992 року і до останнього дня свого життя Віктор Володимирович Кірсенко працював в лабораторії токсикології пестицидів та гігієни праці при їх застосуванні.  

Основним напрямком наукових досліджень В.В. Кірсенка є моделювання процесів проникнення хімічних речовин через шкіру, вивчення умов застосування пестицидів з кількісною оцінкою ризику їх комплексного (інгаляційного та крізьшкірного) впливу на працюючих та обґрунтуванням гігієнічних нормативів і регламентів їх безпечності для здоров’я людини та навколишнього природного середовища. 

Під керівництвом В.В. Кірсенка виконано НДР за науковими напрямками: «Оценка риска чрескожных воздействий химических веществ на основании количественного описания проницаемости как частного случая фундаментального явления переноса», «Крізьшкірне надходження пестицидів в оцінці ризику можливої несприятливої дії на організм працюючих при їх застосуванні», «Використання експозиційних моделей визначення ризику для гігієнічного оцінювання умов праці при застосуванні пестицидів за результатами післяреєстраційних досліджень в Україні (до проблем валідації моделей)», які були визнані кращими та відзначені дипломами Президії НАМН України. 

За роки трудової діяльності В.В. Кірсенко став відомим вченим-гігієністом, який збагатив науку здобутками першорядного значення в галузі медицини праці, профілактичної токсикології, медичної екології. Теоретичні й експериментальні розробки, які виконані під його керівництвом, знайшли широке впровадження у вирішенні конкретних завдань прикладного спрямування, що мають загальнодержавне значення. Загальний творчий доробок – понад 200 наукових публікацій, наукова новизна досліджень підтверджена 11 авторськими свідоцтвами та патентами на винаходи. 

В.В. Кірсенко  вдало поєднував наукову та науково-організаційну роботу з активною громадською діяльністю як член Фармакологічного комітету МОЗ України, експертної ради з лікарських препаратів дерматологічного та косметологічного направлення.  В.В. Кірсенко активно працював як експерт-токсиколог в Комісії з питань гігієнічного нормування пестицидів, регламентування хімічних речовин у повітрі робочої зони при Комітеті з питань гігієнічного регламентування ДСЕС України. Віктор Володимирович був членом Вченої ради ДУ «Інститут медицини праці АМН України», редакційної ради журналу «Современные проблемы токсикологии», наукової спілки токсикологів та гігієністів України.  

 За відмінні показники у науковій роботі, активну участь у громадсько-політичному житті інституту Віктор Володимирович одержував подяки, грамоти, нагороджений нагрудним знаком «Отличник здравоохранения». 

        Це непоправна втрата, адже майже 30 років відданої праці пов’язували його з нашим колективом. Трудова наснага, високий професіоналізм, відданість справі, скромність, доброзичливість, ерудованість, порядність, щедрість душі, відкритість у спілкуванні – ці риси характеру привертали людей до Віктора Володимировича.

Вимогливість до себе у поєднанні з творчою енергією, бажанням  ділитися своїми знаннями та досвідом із молодими науковцями, завоювали глибоку повагу і любов до нього колег. 

Пам’ять про Віктора Володимировича Кірсенка – світлу, чуйну, щиру, прекрасну людину завжди залишиться у серцях всіх, хто його знав, з ним працював, кого він вивів на шлях наукового пошуку.

Співробітники лабораторії токсикології пестицидів  та гігієни праці при їх застосуванні,
Колектив ДУ «Інститут медицини праці імені Ю.І. Кундієва НАМН України»,
Редколегія журналу