Зміни законодавства

Інформуємо, що наказом МОЗ від 17.07.2023 № 1289 було скасовано наказ МОЗ від 29.03.2017 № 339 «Про затвердження Державних санітарних норм і правил «Про безпеку і захист працівників від шкідливого впливу азбесту та матеріалів і виробів, що містять азбест» відповідно до наказу Міністерства юстиції України від 11.09.2017 № 2859/5 «Про скасування рішення про державну реєстрацію нормативно-правового акта», з метою приведення нормативно-правових актів у відповідність до законодавства.

Одночасно з цим, відповідно до п. 3 ст. 27 Закону України «Про систему громадського здоров’я», який набуває чинності 06.11.2023, «У технологічних процесах та під час здійснення будівельно-монтажних робіт на будь-яких об’єктах забороняється виробництво і використання азбесту незалежно від виду, а також азбестовмісних виробів і матеріалів.

Заходи безпеки і захисту від шкідливого впливу азбесту та матеріалів і виробів, що містять азбест, визначаються державними медико-санітарними правилами».