Рада молодих вчених – Конференція 2014 року

Конференція молодих вчених

до 86-ї річниці створення державної установи «Інститут медицини праці імені Ю. І. Кундієва Національної академії медичних наук України»

Організатори: Державна установа «Інститут медицини праці імекні Ю.І. Кундієва Національної академії медичних наук України» (Рада молодих вчених)

Захід відбувся 16 грудня 2014 року.

Комісія конкурсу молодих вчених:
  • академік НАН та НАМН України Кундієв Юрій Ілліч

  • академік НАМН України Трахтенберг Ісаак Михайлович

  • д.мед.н., проф., чл.-кор. НАМН України Чернюк Володимир Іванович

  • д.мед.н., проф., чл.-кор. НАМН України Нагорна Антоніна Максимівна

  • д.мед.н., проф. Басанець Анжела Володимирівна

  • д.мед.н., проф. Кальниш Валентин Володимирович

  • д.б.н., пров.н.с. Дмитруха Наталія Миколаївна