Рада молодих вчених – Конференція 2019 року

Науково-практична конференція молодих вчених «Актуальні питання гігієни праці та професійної патології»

Організатори: Державна установа «Інститут медицини праці імекні Ю.І. Кундієва Національної академії медичних наук України» (Рада молодих вчених), Громадська організація «Всеукраїнська асоціація науковців і лікарів з професійної патології та гігієни праці».

Захід відбувся 5 грудня 2019 року.

Організаційна інформація

Основні науково-практичні напрямки:

  • збереження здоров’я працюючих різних сфер діяльності;
  • медицина праці і професійні захворювання;
  • методи визначення професійних та екологічних ризиків, оцінка та управління;
  • інноваційні технології профілактики, діагностики, лікування і реабілітації хворих на професійні захворювання.

Форма участі: усна доповідь, вільний слухач.

До участі в якості спікера конференції запрошуються вчені віком до 35 років, які мають вищу освіту не нижче магістерського рівня, або вчені віком до 40 років, які мають науковий ступінь доктора наук або навчаються в докторантурі. У разі невідповідності освітньо-віковим критеріям чи науковій тематиці заходу слово для доповіді надається за попереднім узгодженням з оргкомітетом.

Конференцію внесено до Реєстру з’їздів, конгресів, симпозіумів та науково-практичних конференцій, які проводитимуться у 2019 році. Доповідачі конференції отримують сертифікат та можуть позачергово безкоштовно опублікувати статті в «Українському журналі з проблем медицини праці». Журнал включено до Переліку наукових
видань, у яких можуть публікуватися основні результати дисертаційних робіт ДАК України (розділ «Медичні науки», «Біологічні науки»).

Загальна інформація

Конференція молодих вчених «Актуальні питання гігієни праці та професійної патології» проводиться в ДУ “ІМП імені Ю.І. Кундієва НАМН” щорічно, починаючи з 1988 року (шістдесятилітній ювілей установи). Започаткуванню цієї традиції передували наукові конференції молодих вчених, що відбувались в інституті з 1965 року. Серед сучасних аналогічних заходів в Україні цей має найдавнішу історію.

Конференція приурочена до чергової річниці створення державної установи «Інститут медицини праці імені Ю.І. Кундієва Національної академії медичних наук України», проводиться наприкінці листопада – на початку грудня.

Конференція відкривається актовою промовою. Зазвичай промова присвячена певному актуальному питанню медицини праці, чи навіть сучасної охорони здоров’я взагалі. До промови запрошується один з провідних фахівців інституту.

Формування програми конференції здійснює Рада молодих вчених інституту. Це сприяє налагодженню безпосереднього спілкування наукової молоді з різних міст України та інших країн, колеги з яких беруть участь у заході.

Особливою традицією є проведення конкурсу доповідей. Для його проведення Рада молодих вчених формує конкурсний комітет, до якого запрошує долучитись знаних науковців, коло робіт яких охоплює тематику представлених доповідей.

Доповідачі мають можливість позачергово опублікувати статті за матеріалами своїх досліджень в “Українському журналі з проблем медицини праці”. В цьому році започатковане також видання тез доповідей.