Рада молодих вчених – Конференція 2016 року

Конференція молодих вчених

до 88-ї річниці створення державної установи «Інститут медицини праці імені Ю. І. Кундієва Національної академії медичних наук України»

Організатори: Державна установа «Інститут медицини праці імекні Ю.І. Кундієва Національної академії медичних наук України» (Рада молодих вчених)

Захід відбувся 6 грудня 2016 року.

Комісія конкурсу молодих вчених:
  • академік НАН та НАМН України Кундієв Юрій Ілліч
  • академік НАМН України Трахтенберг Ісаак Михайлович
  • д.мед.н., проф., чл.-кор. НАМН України Чернюк Володимир Іванович
  • д.мед.н., проф., чл.-кор. НАМН України Нагорна Антоніна Максимівна
  • д.мед.н., проф. Басанець Анжела Володимирівна
  • д.мед.н., проф. Кальниш Валентин Володимирович