Рада молодих вчених – Конференція 2017 року

Науково-практична конференція молодих вчених «Актуальні питання гігієни праці та професійної патології»

до 89-ї річниці ДУ «Інститут медицини праці імені Ю. І. КундієваНаціональної Академії медичних наук України» і 90-ї річниці з дня народження академіка НАН та НАМН України Юрія Ілліча Кундієва

30 листопада 2017 року, Київ

Комісія з проведення конкурсу доповідей молодих вчених:
  • д. мед. н., проф., чл.-кор. НАМН України Чернюк Володимир Іванович академік НАМН України Трахтенберг Ісаак Михайлович
  • д. мед. н., проф., чл.-кор. НАМН України Нагорна Антоніна Максимівна
  • д. мед. н., проф., чл.-кор. НАМН України Басанець Анжела Володимирівна
  • д. мед. н., проф. Кальниш Валентин Володимирович
Тези доповідей