Рада молодих вчених – Конференція 2020 року

55-та науково-практична конференція молодих вчених і спеціалістів «АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ ГІГІЄНИ ПРАЦІ ТА ПРОФЕСІЙНОЇ ПАТОЛОГІЇ», присвячена 92-ій річниці створення Державної установи "Інститут медицини праці імені Ю. І. Кундієва НАМН України"

Організатори:

  • Рада молодих вчених Державної установи «Інститут медицини праці імені Ю.І. Кундієва Національної академії медичних наук України»,
  • Громадська організація «Всеукраїнська асоціація науковців і лікарів з професійної патології та гігієни праці».
Організаційна інформація

Основні науково-практичні напрямки:

  • збереження здоров’я працюючих різних сфер діяльності;
  • медицина праці і професійні захворювання;
  • методи визначення професійних та екологічних ризиків, оцінка та управління;
  • інноваційні технології профілактики, діагностики, лікування і реабілітації хворих на професійні захворювання.

Форма участі: усна доповідь, вільний слухач.

До участі в якості спікера конференції запрошуються вчені віком до 35 років, які мають вищу освіту не нижче магістерського рівня, або вчені віком до 40 років, які мають науковий ступінь доктора наук або навчаються в докторантурі. У разі невідповідності освітньо-віковим критеріям чи науковій тематиці заходу слово для доповіді надається за попереднім узгодженням з оргкомітетом.

Конференцію внесено до Реєстру з’їздів, конгресів, симпозіумів та науково-практичних конференцій, які проводитимуться у 2020 році. Доповідачі конференції отримують сертифікат та можуть позачергово безкоштовно опублікувати статті в «Українському журналі з проблем медицини праці». Журнал включено до переліку наукових фахових видань України (категорія «Б») з медичних спеціальностей, код 222 (Наказ МОН України № 1301 від 15.10.2019 р.), та з біологічних спеціальностей, код 091 (Наказ МОН України № 1643 від 28.12.2019 р.), в яких можуть публікуватися основні результати дисертаційних робіт.

Загальна інформація

Конференція молодих вчених «Актуальні питання гігієни праці та професійної патології» проводиться в ДУ “ІМП імені Ю.І. Кундієва НАМН” щорічно, починаючи з 1988 року (шістдесятирічний ювілей установи). Започаткуванню цієї традиції передували наукові конференції молодих вчених, що відбувалися в Інституті з 1965 року. Серед сучасних аналогічних заходів в Україні цей має найдавнішу історію.

Конференція приурочена до чергової річниці створення ДУ «ІМП імені Ю.І. Кундієва НАМН», проводиться наприкінці листопада – на початку грудня.

Конференція відкривається актовою промовою. Зазвичай промова присвячена певному актуальному питанню медицини праці, чи навіть сучасної охорони здоров’я взагалі. До промови запрошується один з провідних фахівців інституту.

Формування програми конференції здійснює Рада молодих вчених інституту. Це сприяє налагодженню безпосереднього спілкування наукової молоді з різних міст України та інших країн, колеги з яких беруть участь у заході.

Особливою традицією є проведення конкурсу доповідей. Для його проведення Рада молодих вчених формує конкурсний комітет, до якого запрошує долучитись знаних науковців, коло робіт яких охоплює тематику представлених доповідей.