Рада молодих вчених – Конференція 2021 року

56-та НАУКОВО-ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ МОЛОДИХ ВЧЕНИХ «АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ ГІГІЄНИ ПРАЦІ ТА ПРОФЕСІЙНОЇ ПАТОЛОГІЇ»

ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЛИСТ

Запрошуємо Вас взяти участь у роботі 56-ї науково-практичної конференції молодих вчених «Актуальні питання гігієни праці та професійної патології», до 93-ї річниці створення державної установи «Інститут медицини праці імені Ю. І. Кундієва Національної академії медичних наук України», яка відбудеться у м. Києві 23 листопада 2021 року на базі ДУ «ІМП імені Ю.І. Кундієва НАМН України». 

Організатори: Державна установа «Інститут медицини праці імекні Ю.І. Кундієва Національної академії медичних наук України» (Рада молодих вчених). Конференція спрямована на підвищення якості та інноваційних шляхів розвитку наукових досліджень в галузі медицини праці. 


Робота планується за такими напрямками:

  • збереження здоров’я працюючих різних сфер діяльності;
  • медицина праці і професійні захворювання;
  • методи визначення професійних та екологічних ризиків, оцінка та управління;
  • інноваційні технології профілактики, діагностики, лікування і реабілітації хворих на професійні захворювання.


Робочі мови конференції:
українська, англійська. 

Програма конференції буде сформована на основі заявлених доповідей. 

Матеріали конференції будуть опубліковані у вигляді тез доповідей. 

Участь у конференції безкоштовна.


Форма участі:
усна доповідь з презентацією, вільний слухач. 

До участі в якості доповідачів-конкурсантів конференції запрошуються вчені віком до 35 років, які мають вищу освіту не нижче магістерського рівня, або вчені віком до 40 років, які мають науковий ступінь доктора наук або навчаються в докторантурі. Особливою традицією даного заходу є проведення конкурсу доповідей молодих вчених. 

Доповідачі конференції отримують сертифікат та можуть позачергово безкоштовно опублікувати статті в «Українському журналі з проблем медицини праці». Журнал включено до переліку наукових фахових видань України (категорія «Б») з медичних спеціальностей, код 222 (Наказ МОН України № 1301 від 15.10.2019 р.), та з біологічних спеціальностей, код 091 (Наказ МОН України № 1643 від 28.12.2019 р.), в яких можуть публікуватися основні результати дисертаційних робіт. 

Збірник наукових праць (тези доповідей учасників науково-практичної конференції) буде розміщено в електронному вигляді на сайті інституту:  https://imtuik.org.ua/ 

Бажаючих взяти участь у роботі конференції просимо надіслати заповнену заявку та тези доповіді до 23 жовтня 2021 року на електронну адресу: impvs2021@gmail.com 

Вимоги до оформлення тез доповідей додаються.